Nyheter och press

Innovationer för hälsan

2016-04-12

Mats Larhed, professor i läkemedelskemi och koordinator för EIT Health vid Uppsala universitet

Det behövs nya idéer och samverkan mellan flera olika aktörer för att lösa framtidens behov inom hälsa, vård och omsorg. En väg framåt är EU-programmet EIT Health, där Uppsala universitet är en av många partners. Det ger oss unika möjligheter att delta i utbildnings- och innovationsprojekt för bättre hälsa.

Ett av målen med EIT Health är att med utbildning öka medvetenheten om hur innovation och entreprenörskap kan möta samhällets och individens behov i Europa inom vård och hälsa. Vid Uppsala universitet kommer därför ett antal aktiviteter att ske under 2016.

Nu i vår ges kursen ”Health Innovation - an Interdisciplinary Approach” till studenter på avancerad nivå som är intresserade av hur deras ämneskunskap – i tvärdisciplinära grupper – kan bidra till innovationer inom hälsa. I korthet kan kursen delas in i tre delar:

• Det innovativa samhället, som beskriver innovationscykeln och behovsidentifiering inom hälsoområdet

• Den innovativa gruppen, som behandlar gruppdynamik och kreativt tänkande

• Innovationer inom organisationer

I augusti kommer studenter och yrkesaktiva till institutionen för speldesign i Visby för att under två veckor få kunskap om innovativa processer och kreativa grupper. I den tvärvetenskapliga sommarskolan ”Innovation Game” på Campus Gotland får deltagarna kunskap om hur innovationer inom speldesign kan förbättra framtida hälso- och sjukvård. Det handlar om att tänka nytt, att förstå hur man förenar olika ämnes- eller yrkeskunskaper och tillämpar dessa på nya spelformer som bygger på användarnas behov och tävlingslust.

Den 18 nov är det ”Innovation Day” vid flera europeiska universitet bland andra Uppsala universitet, Karolinska institutet, Köpenhamns universitet, Imperial college och University of Oxford. Denna dag får studenter på grundutbildningen lära sig om innovationsprocesser och arbeta med kreativ problemlösning. Målen är att långsiktig förbättra det akademiska utbildningslandskapets samverkan med offentlig verksamhet och näringsliv samt att öka medvetenheten hos alla studenter om globala utvecklingsbehov inom hälsa, vård och omsorg.

Jag ser fram emot 2016 – det kommer att bli en spännande resa!

Mats Larhed
Professor i läkemedelskemi och koordinator för EIT Health vid Uppsala universitet

---

Läs mer:

Forskarprofilen Mats Larhed: Hälsa, kemi och tidig läkemedelsutveckling

EU-programmet EIT Health