Kaos och ordning på Linnéutställning

2007-03-29

Bild av Linnés vevpositiv.

Positivet som ingår i utställningen finns i vanliga fall på Hammarby.

Utställningen Kaos von Linné invigs på Upplandsmuseet fredagen den 30 mars.

Kaos von Linné handlar om om ordningens nytta och konsekvenserna för människa och samhälle igår, idag och i framtiden. Med Linné som utgångspunkt tar utställningen upp konstnärens, vetenskapsmannens och vardagsmänniskans förhållande till ordning och kaos. Syftet är att förankra Linnés tänkande i vår tid och inspirera besökaren att reflektera kring människans drift att ordna världen. Vandringsutställningen, som främst riktar sig till ungdomar, kommer att visas runtom i landet under jubileumsåret.

Uppsala universitet äger det enda originalföremålet som finns med på utställningen, ett vevpositiv som har tillhört Linné och som till vardags står på Linnés Hammarby. Positivet, som tidigare var trasigt, har renoverats inför utställningen, där besökarna alltså har möjlighet att lyssna på äkta populärmusik från 1700-talet.

Under utställningsperioden ordnas också en föreläsningsserie med utgångspunkt i frågeställningar kring ordning och kaos. Största delen av föreläsarna är forskare från Uppsala universitet. Lördagen den 31 mars handlar programmet om musik på Linnés tid och restaureringen av positivet, men senare under våren blir det också föreläsningar om bland annat hybrider och evolution, arkeologins Linné samt könens ordning.

Utställningen visas i Uppsala till den 27 maj. Programmet för föreläsningarna finns på Upplandsmuseets hemsida.