Nyheter och press

Uttalande: Miljögifter kan bidra till uppkomst av fetma

2016-05-02

Det finns ett flertal studier som visar att miljöföroreningar kan bidra till uppkomst av fetma. Det skriver Monica Lind, miljötoxikolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin, och andra forskare i ett uttalande i den ledande miljöhälsotidskriften Environmental Health Perspectives.

I början av oktober 2015 anordnades ett internationellt möte om miljögifter och fetma i Uppsala, arrangerat av Monica Lind, där nationella och internationella experter på området redovisade data inom forskningsfältet.

Vid denna genomgång blev det uppenbart att ett flertal studier både inom experimentell forskning samt vid forskning på människor entydigt pekade åt samma håll, det vill säga att ett flertal miljöföroreningar kan bidra till uppkomst  av fetma.

– Den vanliga uppfattningen är att en person som blir fet äter mer kalorier än han/hon förbrukar och det är säkert den viktigaste förklaringen, men flera studier tyder på att miljöföroreningar kan förändra ”termostaten” som styr hur mycket fett som lagras upp per kalori som äts. Vissa miljöföroreningar kan styra att stamceller utvecklas till fettceller och denna programmering av cellens öde sker redan under fosterstadiet, säger Monica Lind.

Då evidensen för att miljöföroreningar kan vara inblandade i utvecklingen av fetma nu är entydiga beslöt föreläsarna på mötet att publicera ett uttalande för att sprida kunskap till andra forskare, politiker, myndigheter och andra beslutsfattare och allmänheten.

I uttalandet som publicerades i den ledande miljöhälsotidskriften  Environmental Health Perspectives den 2 maj, redovisas hur miljöföroreningar kan vara inblandade i utvecklingen av fetma.

Dessutom föreslås ett antal åtgärder för att bromsa utvecklingen, till exempel mer omfattande testning av nya kemikalier innan de släpps ut på marknaden, utbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal om hur miljögifter kan skada hälsan samt obligatorisk innehållsförteckning på alla varor och produkter.

---

Läs uttalandet

”Uppsala Consensus Statement on Environmental Contaminants and the Global Obesity Epidemic”

Läs mer om konferensen

2:a Internationella konferensen om fetma och miljöföroreningar (sidan borttagen)