Nyheter och press

Så ska vi bekämpa cancer – direkt från forskningsfronten

Bengt Westermark, Helena Grönqvist och Fredrik Swartling är tre av de forskare som intervjuas i artikeln.

I april kom larmet: Antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år – och trots betydande framsteg ställs vetenskapen inför allt större utmaningar, men vid Uppsala universitet ser forskarna ljust på framtiden.

Begreppet cancer omfattar fler än 200 sjukdomar som alla orsakas av okontrollerad cellväxt, men trots stora vetenskapliga framsteg tycks utmaningarna alltjämt öka. I april larmade Cancerfonden om att antalet cancerfall kan komma att dubblas på tjugofem år om inte rätt åtgärder genomförs.
– En ökning är ofrånkomlig eftersom vi lever allt längre och i påtagligt välmående. Naturligtvis ska vi arbeta förebyggande med tydliga budskap: bli inte rökare, överviktig eller soldyrkare och kom ihåg att motionera. Men vi måste också acceptera cancer som ett i-landsfenomen och avsätta mer resurser för forskning som möjliggör tidig upptäckt och bättre behandling av spridsjukdomar, säger Bengt Westermark, seniorprofessor i tumörbiologi och under tio år Cancerfondens ordförande.


Läs hela artikeln

2016-05-09