Nyheter och press

Se filmen om framtidens datorsystem

2016-05-24

David Black-Schaffer, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi.

Datorer är en viktig förutsättning för utveckling både inom vetenskapen och i samhället. David Black-Schaffer forskar om hur man kan öka effektiviteten och beräkningskraften med heterogen datoranvändning.

David Black-Schaffer är universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och  utsågs nyligen till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Nu har SSF gjort en film om hans forskning om heterogen datoranvändning, som matchar olika typer av beräkningar med olika typer av processorer.

Genom att matcha beräkningen till processorn, kan forskarna specialisera processorerna för ett mer begränsat antal beräkningar. Målet är att göra dessa system enklare att programmera så att fler människor kan dra nytta av deras ökade effektivitet och prestanda.

---

Film: Så minskar de datorernas energiåtgång

Krönika: Mot högre effektivitet med heterogena datorsystem  

Fakta:

Framtidens Forskningsledare, FFL, är ett program vid Stiftelsen för strategisk forskning som syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. Forskaren ska utöver att vara excellent inom sitt område ha goda ledaregenskaper och bedömas ha goda förutsättningar att på sikt leda en större forskargrupp.