Nyheter och press

Årets Lennart Philipson-pris till uppsalaforskaren Maria Ulvmar

2016-05-24

Malin och Lennart Philipsons Stiftelse har beslutat att årets Lennart Philipson-pris ska tilldelas Maria Ulvmar, institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Syftet med Lennart Philipson-priset är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning. Priset omfattar ett årligt forskningsanslag om 1 miljon kronor under två år inkluderande ett personligt pris på 50 000 kr. Förutom forskarens vetenskapliga meriter beaktas också dennes allmänna förutsättningar att som ledare etablera en slagkraftig forskargrupp. Priset delas ut vartannat år vid Uppsala universitet och vartannat år vid Karolinska Institutet.

Årets pris kommer att delas ut i samband med ”Lennart Philipson Memorial Lecture” som hålls den 17 oktober 2016.

Om Lennart Philipsons pris och forskningsanslag
Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse delar ut ett pris och ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning till minne av professor Lennart Philipson. Lennart Philipsson var professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Under 1980- och 90-talet var han chef för European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg och senare professor emeritus vid Karolinska Institutet.