Nyheter och press

Doktorandsamarbete med Makerere University

2016-05-26

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och vicerektor Isaac Okullo från Makerere University undertecknar ett samarbetsavtal om gemensamma doktorander.

Den 25 maj skrev Uppsala universitet ett samarbetsavtal om gemensamma så kallade ”double degree”-doktorander med Makerere University i Uganda.

Överenskommelsen gäller fakulteter inom medicin och farmaci och handlar om att man erkänner varandras doktorandutbildningar så att man kan ha gemensamma doktorander med gemensam utbildning och examination vid de båda universiteten. Doktoranderna får en handledare från varje universitet och en examen vid både Uppsala universitet och Makerere University.

– Vi har haft ett samarbete med Makerere University sedan länge, bland annat med kursen inom global medicin på läkarutbildningen, berättar Mats Målqvist, forskare inom internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Men nu kan vi verka för ett mer strukturerat samarbete inom t ex utveckling av pedagogik och inom olika forskningsprojekt.

-Vår första gemensamma doktorand kommer att studera barn med feber och utveckla diagnostiska test för att kunna fastställa vad febern beror på, bland annat för att minska antibiotikaanvändningen. Och tanken är att det inom kort ska bli fler doktorander inom fler projekt, säger Mats Målqvist.