Nyheter och press

Johan Elf ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

2016-05-31

Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, har valts in som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för kemi.

Johan Elf studerar på vilken detaljnivå man måste beskriva cellens fysikalisk kemi för att kunna göra sammanhängande modeller av livet på molekylärnivå.  Fokus ligger på hur regulatoriska proteiner snabbt och specifikt kan hitta rätt DNA-sekvenser bland de miljontals möjliga bildningsställen som finns i kromosomerna. Att detta fungerar är nödvändigt för att cellerna ska kunna slå av eller på rätt gener vid rätt tillfälle. När det inte fungerar leder det ofta till sjukdomar.

Att studera dynamiken för reglering av enskilda gener i levande celler kräver ett mångvetenskapligt angreppsätt. I sin forskning utvecklar Johan Elf nya spektroskopiska och molekylärbiologiska tekniker för att kunna studera hur enstaka molekyler sprider sig och binder DNA inuti cellen. För att utnyttja dessa tekniker fullt ut har han också utvecklat banbrytande beräkningsmetoder för studier av så kallad intracellulär kinetik.

Läs mer om Johan Elfs forskning