Nyheter och press

Sveriges Unga Akademi ömsar skinn

2016-06-01

Sveriges unga akademi blev fem år den 27 maj och firade bland annat med att välkomna en ny ordförande och åtta nya ledamöter. Tre av de nya ledamöterna är från Uppsala universitet.

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige. Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien.

Sveriges unga akademi består av 34 ledamöter – 17 kvinnor och 17 män – från olika discipliner och lärosäten. Ledamotskapet är tidsbegränsat till 5 år för att främja förnyelse och dynamik och det är nu första gången ledamöter träder ut ur akademin.

– Vi har sagt hejdå till våra allra första ledamöter, lite vemodigt förstås. Men det tidsbegränsade ledamotskapet är också anledningen till att vi håller oss angelägna och på tårna. Vi är samtidigt så glada, det är fantastiskt roligt att få välkomna åtta nya ledamöter till Sveriges unga akademi, säger Camilla Svensson, docent i farmakologi vid Karolinska Institutet och nyvald ordförande.

Tre av de åtta nya ledamöterna är från Uppsala universitet:

Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi
– Jag är med i Sveriges unga akademi för att göra skillnad för unga forskare som vill bygga en hållbar karriär inom akademin. Nycklarna till det är öppenhet, engagemang och nätverkande över ämnesgränser. Och de principerna står Sveriges unga akademi för.”

Stefan Engblom, docent i beräkningsvetenskap
– I Sveriges unga akademi hoppas jag särskilt kunna engagera mig i frågor som rör
utvärdering av vetenskap. Jag är själv inblandad i flertalet tvärvetenskapliga forskningsprojekt och efterlyser bättre tvärvetenskapliga utlysningar och utvärderingsprocesser! Jag är också intresserad av jämställdhetsfrågor i kombination med detta. Sist men inte minst uppskattar jag naturligtvis möjligheten att kontinuerligt få träffa och bli inspirerad av forskare med olika bakgrund och insikter.”

Sanna Koskiniemi, biträdande universitetslektor i mikrobiologi
– Jag är med i Sveriges unga akademi för att kunna påverka förutsättningarna för excellent svensk forskning i framtiden. Att dessutom få möjlighet att interagera med andra forskare och lära mig om forskning i andra discipliner ger mig energi och inspirerar mig till bättre forskning.


Sedan tidigare är också fem andra forskare från Uppsala universitet ledamöter i Sveriges
Unga Akademi: Stefan Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi, David Håkansson, docent i nordiska språk, Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Mia Phillipson, professor i fysiologi, Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik (också vid Lunds universitet).

Av de 34 ledamöterna är alltså totalt åtta verksamma vid Uppsala universitet.

Läs mer om Sveriges Unga Akademi