Uppsala på väg in i nytt europeiskt universitetsnätverk

1 juni 2016

Idag samlades åtta företrädare för några av Europas främsta lärosäten i Bryssel för att bilda ett nätverk – Guild of European Research Intensive Universities. Nätverket kommer att bli en viktig kraft i arbetet med att stärka forskning och utbildning i Europa.

Guild of European Research Intensive Universities är ett nätverk som Uppsala universitet är en av initiativtagarna till. Under cirka ett års tid har universitetet varit involverat i diskussioner kring strukturer för samarbete med ett dussintal andra framstående Europeiska universitet.
 
Initiativet bottnar i ett behov av att inom forskning och utbildning gemensamt lyfta många
av världens och Europas samhällsutmaningar. Universiteten och forskningen kan spela en avgörande roll i hanteringen de politiska, sociala och vetenskapliga frågor som vi står inför idag. Om vi i Europa menar allvar med att satsa på att lösa dessa frågor behöver vi samarbeta effektivt. Nätverket kommer att spela en viktig roll i det arbetet.

–    Det är ett viktigt initiativ där Uppsala universitet tillsammans med andra framstående europeiska lärosäten kommer att samverka framförallt i frågor som rör EU-politik. Vi behöver en tydligare närvaro i Bryssel vilket vi kommer att få genom detta nätverk, säger rektor Eva Åkesson.

Universiteten som bildat nätverket:
Bologna, Glasgow, Göttingen, Groningen, Krakow (Jagiellonian) Oslo, Tübingen, Uppsala samt Warwick. Ytterligare medlemmar kommer att aviseras vid den formella invigningen den 21 november 2016. Ett event som även det kommer att hållas i Bryssel.