Nyheter och press

Fågelungar lär sig tidigt artens sång

Redan nio dagar efter kläckning kunde halsbandsflugsnapparna skilja ut artens sång.

Redan när halsbandsflugsnappare är nio dagar gamla känner de igen sin egen arts sång. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biology Letters.

– Vi fann att fågelungar som bara var sju dagar gamla reagerade på sång och att de redan vid nio dagar efter kläckning kunde skilja ut och svara på just den egna artens sång, säger Eryn McFarlane vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.
I studien har forskarna undersökt halsbandsflugsnappare på Öland och mätt hur syreförbrukningen förändrades hos fågelungar som fick lyssna på sånginspelningar från den egna och från andra arter vid olika stadier. På så sätt har forskarna kunnat kartlägga vid vilken ålder som ungarna dels uppfattar fågelsång över huvud taget, dels när de kan urskilja sin egen arts läte.

Kräver mycket syre

Eftersom hjärnaktivitet kräver mycket syre tolkade forskarna en ökad syreförbrukning som en ökad hjärnaktivitet. Därför kunde man undersöka om fåglarna uppfattade och särskilde mellan olika typer av fågelsång redan innan det går att mäta beteendesvar på sång. Mätningarna gjordes på embryon i ägg, och på fågelungar när de var fyra, sju, nio och tolv dagar gamla.
Studien visade att fåglar vid sju dagars ålder kunde uppfatta fågelsång. Redan två dagar senare kunde de urskilja just sin egen arts läte.

Kan bli missförstånd

Att sånginlärningen blir korrekt är viktigt för flera fågelarter. Om hanar lär sig sjunga ”fel” sång – eller om honor utvecklar en preferens för ”fel” sång – kan det bli missförstånd och parningar mellan individer som tillhör olika arter. Den närbesläktade svartvita flugsnapparen lär sig ibland sjunga som halsbandsflugsnappare i områden där båda arterna förekommer. Då ökar risken att sådana ”felsjungande” svartvita flugsnappare attraherar en hona av fel art. Om de parar sig får de så kallade hybridungar. När de blir vuxna får hybridhanarna problem med fortplantningen och hybridhonorna blir helt sterila.

---

Läs artikeln: Song discrimination by nestling collared flycatchers during early development, Biology Letters

Läs också:

Småfåglar ser inte så skarpt – men supersnabbt

Människans språk inte unikt

Himalaytrast - ny art upptäckt

 

2016-08-03