Nyheter och press

Hjärtforskare får stort anslag

2009-06-10

Lars Wallentin får Hjärt-Lungfondens stora anslag på 15 miljoner

Lars Wallentin får Hjärt-Lungfondens stora anslag på 15 miljoner

Varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar. Det är målet för professor i kardiologi Lars Wallentin, som nu får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

När forskningsfinansiären Hjärt-Lungfonden för andra året i rad delar ut sitt stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor går det alltså till en uppsalaforskare. Anslaget är fördelat på tre år och ges till banbrytande svensk hjärt- och lungforskning som kommer att få betydelse för patienter.

Individuell hjärtvård målet
Lars Wallentin är professor i kardiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR). Pengarna ska hans forskargrupp använda till forskning som handlar om att individanpassa diagnostik och behandling för hjärtpatienter.

– I framtiden kommer vi till exempel inte att ge samma läkemedelsdos till alla patienter. Vi utvecklar metoder för att snabbt mäta sjukdomens allvar och patientens genetiska variation för att på så sätt skapa en bild av hur varje patient kommer att reagera på olika behandlingar. Då kan läkaren välja rätt behandling och exakt rätt dos av läkemedel till varje patient vid varje tillfälle, säger Lars Wallentin i Hjärt-Lungfondens pressmeddelande.

För patienterna betyder det här att behandlingen blir mer exakt och att läkemedel kan ställas in för att få bästa möjliga effekt utan onödiga biverkningar.

– Det här var vår forskargrupp bland de första i världen att utforska och det har gjorts i liten skala hittills. Nu planerar vi att sätta det här i system för många behandlingar och pröva de bästa metoderna i stora nationella och internationella behandlingsstudier, säger Lars Wallentin.

Forskning med internationell potential
Under 2008 delade Hjärt-Lungfonden ut 140 miljoner till forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet och ett av målen med anslagen att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år.

– Lars Wallentins forskning har mycket stor potential att förbättra för patienter över hela världen, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare i en kommentar.

Medsökande till det stora forskningsanslaget på 15 miljoner kronor är professor Agneta Siegbahn, professor Bertil Lindahl och docent Stefan James, vid Uppsala kliniska forskningscentrum.