Nyheter och press

Tyfonen Mindulle – ännu en naturkatastrof i Japan

Satellitbild av tyfonen som drabbade Japan.

Mellan den 22 och 26 augusti träffades Japan och storstadsregionen Tokyo av den tropiska tyfonen Mindulle. Att Japan, som ligger relativt lång norrut i Stilla Havet, träffas av tropiska tyfoner hör inte till vanligheterna.

Vi ställde några frågor till Anna Rutgersson som är professor i meteorologi, och expert på interaktionen mellan hav och atmosfär och de processer som påverkar turbulens i atmosfären. 

Tyfoner är vanliga i tropiska och subtropiska delarna av Stilla Havet, men hur vanliga är de egentligen i Japan som ligger mycket längre norrut? 

– Västra delen av Stilla Havet är världens mest aktiva vad gäller cykloner och tyfoner. Högsäsong är augusti till oktober, men de förekommer under hela året. Värst drabbat är området strax norr om Filippinerna. Bara några enstaka tyfoner träffar de japanska öarna varje år, och det var 11 år sedan en större tyfon drabbade Tokyo. Tyfonerna kan närma sig Japan från både öst och väst, beroende på många faktorer såsom El Nino med mera. 

Allt eftersom världshaven värms upp i takt med ett allt varmare klimat, är det rimligt att förvänta sig att fler stora tyfoner kommer att nå längre norrut och drabba Japan i framtiden?

– Kopplingen mellan klimatförändringar och tyfonernas förekomst och intensitet är mycket komplicerat. Tyfoner är beroende av många parametrar som havstemperatur, atmosfärisk instabilitet, luftfuktighet och vindskjuvning. Vissa modeller påvisar faktiskt en minskning av det totala antalet tyfoner, men samtidigt förespås en ökning av de största tyfonerna, som orsakar störst skada. Det är inte heller omöjligt att de tyfonernas genomsnittliga rörelsemönster ändras i vissa regioner, men det är inget vi kan säga med säkerhet idag. Däremot är det inte orimligt att tyfonerna kommer att orsaka större skada i framtiden om havsnivåerna stiger samtidigt som kustområden blir allt mer tätbefolkade. 

Här drog tyfonen Mindulle fram mellan den 22 till 26 augusti. Foto: Wikimedia commons, public domain.

En tyfon medför också ofta stora översvämningar och förhöjd risk för förödande jordskred. Därför ställde vi också några frågor till Giuliano Di Baldassare, professor i hydrologi och expert på naturkatastroflära och socio-hydrologi. 

Japans meteorologiska byrå utfärdade i veckan en varning för möjlig översvämningar och jordskred till följd av Mindulle. Vad skulle du säga generellt orsakar störst skada: själva tyfonerna eller efterföljande översvämningar och ras?

– Det är mycket svårt att generalisera om "vad som är värst" vad gäller dessa naturkatastrofer, eftersom det varierar från plats till plats beroende på specifika väderförhållanden tillsammans med hydrologiska och geologiska förutsättningar. Vad jag kan säga är att globalt sett har översvämningar påverkat 2, 3 miljarder människor det senaste årtiondet och orsakat så mycket som 157 000 dödsfall. Stora stormar är den dödligaste formen av extremväder, och har lett till 242 000 dödsfall. Jordskred har en betydligt mindre påverkan sett till hela världen, men i vissa regioner, som delar av Japan, kan de vara extremt farliga.

Japan har drabbats av flera stora naturkatastrofer de senaste åren. Den största av dessa katastrofer är otvivelaktligen den stora jordbävningen 2011, med efterföljande tsunami, som också orsakade härdsmältan i Fukushima. Har dessa naturkatastrofer påverkat Japans arbete med riskminimering och katastrofinsatser?

– Japan har lärt sig att på bästa möjliga sätt hantera en mängd olika naturkatastrofer. Serien av katastrofer 2011 (jordbävning, tsunami, översvämning, härdsmälta)  var synnerligen extrem även med japanska mått mätt, och många rutiner har setts över sedan dess. Men jag vill poängtera att även under de värsta stunderna av den katastrofen hanterades krisen exemplariskt.  Japan har infört en mängd strukturella och icke-strukturella åtgärder som för att i möjligaste mån hantera naturkatastrofer med kort varsel. Med detta sagt kommer vi aldrig helt kunna eliminera tragiska följder av större naturkatastrofer, men det finns en stor potential för att förbättra riskhantering och katastrofarbete runt om i världen. Och vi har mycket att lära av Japan. 

Börje Dahrén

2016-09-01