Nyheter och press

Positiva signaler om strategiska anslag

2009-06-15

Idag presenterade forskningsråden sina förslag på hur de strategiska forskningsanslagen inom de första 20 av totalt 24 utvalda forskningsområden ska fördelas på landets lärosäten. Av de projekt som föreslås få anslag är Uppsala universitet huvudsökande på sju och medsökande på tre.

Sammanlagt handlar det om över 500 miljoner kronor för Uppsala universitets del. Forskningsråden rekommenderar dessutom en satsning på infrastruktur.

- Det är förstås tillfredsställande att Uppsala universitet lyfts fram inom så många områden, men vi ska komma ihåg att ingenting är klart förrän regeringen sagt sitt, säger rektor Anders Hallberg.

- Vi brukar säga att vi har både bredd och spets, och därför känns det roligt att detta speglas i råden förslag, som föreslår att vi får anslag till alla våra vetenskapsområden.

För vetenskapsområdet för medicin och farmaci blev det storpott. Uppsala universitet föreslås få anslag för alla sina strategiska områden utom ett, antingen som huvudsökande eller medsökande.

- Helt fantastiskt, vi visste att vi var starka inom alla dessa områden och det känns bra att granskarna såg det också. Vår strategi att söka allianser med andra lärosäten där det behövdes var också lyckad, säger vicerektor Britt Skogseid.

Ytterligare en av de ansökningar som lyfts fram av granskarna är Uppsala Centrum för Rysslandsforskning. Projektet, som omfattar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, föreslås få 8 miljoner kronor.

- Det känns ansvarsfullt och lite overkligt. Jag tror vår styrka är att vi redan har en stor forskningsmiljö inom området med mångsidig kompetens. Det finns redan en stark infrastruktur och vi klarade av att formulera en sammanhängande ansökan, säger Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap samt koordinator för projektet.

Följande forskningsområden föreslås få strategiska anslag (varav Uppsala universitet är huvudsökande till de sju första):

Politiskt viktiga geografiska regioner – Centrum för Rysslandsforskning
Energi
Molekylär biovetenskap
Cancer
Vårdforskning
E-vetenskap
Säkerhet och krisberedskap
Diabetes (huvudsökande: Lunds universitet)
Epidemiologi (huvudsökande: Lunds universitet)
Stamceller och regenerativ medicin (huvudsökande: Lunds universitet)

Förutom de enskilda områdena rekommenderar forskningsråden en satsning på 748 miljoner till infrastruktur. I förslaget ingår flera projekt där Uppsala universitet är med: en satsning på att bygga upp biobanker, synkrotronljusanläggningen MAX-IV i Lund, det svenska nätverket för nano- och mikrofabrikation, MyFab, samt metacentret SNIC, med uppdrag att koordinera eInfrastruktur.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka ansökningar som kommer att beviljas medel. Pengarna kommer att delas ut i samband med budgetpropositionen i höst, tillsammans med ett uppdrag att bygga upp forskning av högsta internationella klass inom dessa områden.

Anslag inom ytterligare fyra strategiska områden kommer att utlysas av forskningsråden i ett senare skede. Områdena är förutsättningar för tillväxt, psykiatri, flygforskning och rymdforskning.

Läs mer om hur anslagen enligt förslaget fördelats på olika lärosäten i Vetenskapsrådets pressmeddelande.