Nyheter och press

JO avslutar ärendet om fildelande studenter

2009-06-18

Det blir ingen fortsatt utredning av anmälan om fildelande studenter som "stängts av" från datornätet, vid bland annat Uppsala universitet. Ärendet har lagts ned, efter beslut av Justitieombudsmannen(JO) idag.

I en anmälan till JO har folkrättsjuristen och EU-parlamentarikern Lena Ek framfört klagomål mot Uppsala universitet, Linköpings universitet och Växjö universitet. Klagomålen grundar sig på uppgifter i massmedia om att studenter som misstänks för olaglig fildelning har stängts av från sin internetuppkoppling.
Lena Ek har bland annat ifrågasatt om universitetet har följt de formella regler som gäller för myndighetsutövning och om det funnits någon laglig grund för att stänga av en enskild från Internet.
Justitieombudsmannen Kerstin André har hämtat in uppgifter från IT-chef Per Lindgren vid Uppsala universitet, från Joakim Nejdeby vid Linköpings universitet samt Mats Herder och Anders Helgesson vid Växjö universitet.
”Vad som framkommit föranleder inte någon ytterligare utredningsåtgärd eller något uttalande från min sida”, står det i beslutet från JO. Ärendet har nu avslutats.
- Det är bra att få bekräftat att våra rutiner är OK och att vi kan fortsätta arbeta som förut, säger IT-chef Per Lindgren.

Fildelning förbjuden


Alla studenter vid Uppsala universitet erbjuds ett konto i datornätverket UpUnet-S, med de användarregler som hör till. Bland annat är fildelning av upphovsrättsskyddat material inte tillåtet.
- Vi har valt att behålla nätverket i studenternas bostäder, men vi har ett regelverk för hur det får användas och alla studenter som får ett konto har lovat att följa det. Vår förhoppning är förstås att våra studenter ska fortsätta se datornätet som en tillgång, säger Per Lindgren.