Nyheter och press

Den friska organisationen under luppen

2009-06-25

Vad utmärker friska arbetsplatser inom kommuner och landsting? Det ska professor Eva Vingård vid institutionen för medicinska vetenskaper nu undersöka med hjälp av ett anslag från AFA Försäkring.

Tillsammans med professor Magnus Svensson vid Karolinska institutet får Eva Vingård vid Uppsala universitet ett anslag på 6 miljoner kronor för att undersöka friska organisationer och vad som utmärker dem.

- Studier av arbete och organisation ur ett salutogent perspektiv saknas till stor del, säger Eva Vingård, professor i  arbets- och miljömedicin, i ett pressmeddelande.

Med salutogent menas ett hälsofrämjande perspektiv och det skiljer sig från många tidigare studier som främst varit inriktade på risker i arbetslivet och konsekvenser för individen. I Eva Vingårds studie är syftet alltså istället att hitta de organisatoriska faktorer som kännetecknar en frisk enhet inom kommuner och landsting. Resultatet ska sedan resultera i handlingsplaner som kan spridas till andra organisationer.

Jämförelse med privata företag
Studien följer en tidigare studie som under åren 2006 – 2008 undersökte vilka faktorer som utmärker privata företag med friska medarbetare. Bland annat ska forskarna undersöka hur fördelningen av friska arbetsplatser ser ut över landet och olika typer av verksamheter och vilken roll tidig rehabilitering spelar. Forskarna kommer också att analysera skillnader och likheter när det gäller friskfaktorer i privata företag och arbetsplatser inom kommuner och landsting.

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 25 miljoner kronor till tio nya forskningsprojekt. Läs mer om de forskningsprojekt som får anslag på AFA Försäkrings webbplats.