Nyheter och press

Satsning på Uppsalateknik för vindkraft

2009-06-25

Idag offentliggjorde Energimyndigheten att de satsar drygt tio miljoner kronor i ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för att utveckla vindkraftverk med en vertikal axel. De bedömer att tekniken har stora förutsättningar att minska kostnaderna för vindkraft.

Pengarna är ett stöd till avknoppningsföretaget Vertical Wind Industry AB för att bygga prototyper av de vertikalaxlade vindkraftverken. Tekniken har tagits fram vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet och är unik i sitt slag. Konstruktionen är robustare med mindre risk för slitage, vilket leder till minskade kostnader för underhåll. Även ekonomi och miljöeffekter ska undersökas i projektet.

- Det är roligt att forskningsresultat och svensk ingenjörskonst används av energibolag. Jag hoppas att myndighetens stöd ska hjälpa företagen vidare i utvecklingen mot den stora vindkraftmarknaden, säger generaldirektör Tomas Kåberger i ett pressmeddelande från Energimyndigheten.

Uppsala universitets utvecklingsbolag UUAB är delägare i Vertical Wind och näringslivschef Lars Jonsson har en plats i styrelsen.

- Jätteroligt och ytterligare en positiv signal om att universitetets innovationssystem fungerar, säger han.

Projektet drivs i samarbete med E.ON och Falkenbergs Energi AB.