Nyheter och press

Världens största vågkraftspark kan skapas

2009-06-26

Professor Mats Leijon och rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet. I bakgrunden syns några bojar i vågkraftsparken.

Seabased, ett avknoppningsföretag till Uppsala universitet, går in med 100 miljoner kronor för serietillverkning av vågkraft. Samtidigt tyder mycket på att vågkraftsparken utanför Lysekil blir ett av de projekt som får del av de 875 miljoner kronor som regeringen anslagit - som ett av fem projekt som Energimyndigheten prioriterar. Det framkom vid en pressträff i Lysekil under gårdagen.

Vid pressträffen medverkade Uppsala universitet, energibolaget Fortum, som finansierat sista steget i pilotanläggningen, Energimyndigheten och företaget Seabased, som vidareutvecklar tekniken. Vågkraftsparken i Lysekil är på väg att bli världens största fullskaliga anläggning i sitt slag.

- Utvecklingen av Seabased teknik har varit imponerande och Energimyndigheten beslöt igår att en större demonstrationsanläggning är ett av de fem prioriterade projekten för statligt stöd inom ramen för de 875 miljoner kronor som regeringen anslagit i en särskild pott under tre år, sa Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten.

Seabased satsar 100 milj kr

Christian Lundberg, vd vid Fortum, Sverige, menade att steget från test till fullskalig anläggning nu är möjligt, efter att projektering och tillståndsansökningar är gjorda, och Billy Johansson, vd för Seabased,  avknoppningsföretaget till Uppsala universitet, menade att industrin kommer att växa fort så fort det finns en referensanläggning av större format.
Seabased meddelade samtidigt att man går in med 100 miljoner kronor för serietillverkning av vågkraft, en satsning som man uppskattar kommer att skapa ett 50-tal nya arbetstillfällen. 

- Detta är en tydlig signal till omvärlden att Uppsalaforskningen är ledande inom detta område. Jag är också stolt att universitetet kan vara med och bidra till framtidens energilösningar, sa rektor Anders Hallberg, som  fanns på plats i Seabased lokaler i Lysekil.

Enkel och fungerande teknik

- Det ser nu mycket positivt ut för framtiden. Det känns roligt att kunna konstatera att vårt koncept som bygger på enkel och robust teknik fungerar, sa Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, vars forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet tagit fram tekniken.
I forskningsanläggningen vid Lysekil ingår även fem doktorander samt ett antal lic studenter från Uppsala universitet.

Här i Lysekil pågår fullskaliga experiment med överföring av el till land via flera sammankopplade aggregat. Tekniken för utvinning av elenergi ur vågkraft från ytvattensvågor är unik i sitt slag. Experimentanläggningen började byggas utanför Lysekil 2004 och har därefter utvecklats med stöd av bland andra Energimyndigheten och Fortum. Även andra energibolag och forskningsstiftelser har varit med och finansierat utbyggnaden.

Det finns nu stora mängder data att analysera, bland annat från stormigt väder - vilket är viktigt eftersom funktionen vid sådana tillfällen är en av de kritiska punkterna.

För mer information, kontakta: Mats Leijon, Uppsala universitet; 076-143 04 00