Nyheter och press

Uppsalaforskare på Almedalsveckan

2009-06-26

Fågelinfluensaforskaren Björn Olsen och Erik Åsard, professor i Nordamerikastudier, är två av de Uppsalaforskare som deltar i seminarier under Almedalsveckan på Gotland nästa vecka.

Under Almedalsveckan arrangeras mängder av seminarier och andra aktiviteter kring aktuella samhällsfrågor. Bland de många som deltar finns också forskare från Uppsala universitet. Erik Åsard deltar i ett av flera seminarier under rubriken SAMspråk, där han är med och diskuterar politisk retorik som maktmedel. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, deltar i ett forskarsamtal i Vetenskapsrådets regi, om pandemihotet och den globala folkhälsan. Dessutom deltar han i ett s k dialogsamtal under rubriken ”När din kunskap blir min” tillsammans med bland andra journalisten Maria Abrahamsson, SvD, riksdagsledamöter och andra forskare. Där diskuteras bland annat vem som ansvarar för kunskap om forskning och vikten av informerade medborgare belyses.

NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, arrangerar också ett seminarium i samarbete med Brottsoffermyndigheten, ”När våldtagna vågar berätta, måste samhället göra rätt”. Gun Heimer, professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, berättar om verksamheten och kommer också att twittra från Almedalen.

Redaktionen bakom den årliga rapporten ”Europaperspektiv” är statsvetare från Uppsala universitet och är med och arrangerar ett seminarium om aktuell europaforskning. Det handlar europeisk integration gällande varor, tjänster och arbete, men också om juridik, utrikespolitik, juridik och demokrati.