Nyheter och press

Linnéminnena kan bli internationellt världsarv

2009-06-29

Linnéträdgården

Linnéträdgården i Uppsala är en av de platser som föreslås ingå i världsarvet.

Riksantikvarieämbetet har nu godkänt förslaget till ett världsarv i systematisk biologi. Det innebär att bl a Linnéträdgården och Linnés Hammarby, tillsammans med platser i sju andra länder, läggs in på UNESCOs tentativa lista över platser som i framtiden kan komma att bli världsarv.

Grundstenarna till systematisk biologi lades av Carl von Linné med hjälp av hans vetenskapliga nätverk. Vetenskapen byggdes upp genom insamlingar av växter och djur över hela världen. Det är nu dessa platser som tillsammans bildar det föreslagna världsarvet. Detta skulle i så fall bli ett av de första världsarven som speglar en vetenskap, dessutom en vetenskap som har växt fram i Sverige.

Tolv platser i åtta länder är föreslagna till världsarvet. I Sverige ingår Linnéträdgården inklusive Linnémuseet, Linnés Hammarby och Linnéstigarna i Uppsala samt Linnés Råshult i Älmhult.  Övriga platser är Botany Bay i Australien, Jardin des Plantes i Frankrike, Dejima och Hakone Nationalpark i Japan, Leidens botaniska trädgård i Nederländerna, Taffelberget i Sydafrika, Chelsea Physic Garden i Storbritannien och Bartram’s Garden i USA.

Nästa steg i arbetet blir att sammanställa en fullständig nominering av världsarvet, vilket innebär ett samarbete mellan Sverige och övriga berörda länder. Arbetet leds av Länsstyrelserna i Uppsala och Kronoberg.

De två länsstyrelserna har initierat världsarvsnomineringen genom landshövdingarna Anders Björck och Kristina Alsér med stöd av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Den fullständiga nomineringen kommer att lämnas till UNESCO av regeringen i februari 2011.