Samverkan krävs för att stoppa barnfetma

Peter Bergsten samarbetar med forskningssjuksköterskan Marie Dahlbom (till vänster) och barnläkaren Anders Forslund (till höger).

Hur kan vi stoppa den ökande övervikten och fetman bland barn? Det var temat för toppmötet Uppsala Health Summit i oktober. En av de medverkande var Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, som leder en EU-satsning om nya sätt att behandla och förebygga barnfetma.

Så mycket som vart femte barn i Sverige har stora problem med vikten, vilket leder till följdsjukdomar som typ 2 diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar redan i unga år. EU-projektet ”Beta-Judo” undersöker vad det är som händer hos barnen på cellnivå.
– Det handlar inte bara om hur många kalorier vi stoppar i oss. Det finns väldigt många förhållanden som avgör hur kalori-ekvationen hos en person faller ut, om det blir plus eller minus, säger Peter Bergsten.
Forskarna har bland annat studerat hur fettsyror i blodet varierar hos barn med fetma och övervikt jämfört med normalviktiga barn.
– Höga fettsyrenivåer kan vara en bidragande orsak till att vissa utvecklar fetma redan i unga år. En del av dem vi möter på Akademiska barnsjukhuset är så unga som tre år.

Testar nytt läkemedel

En viktig del av arbetet i ”Beta-Judo” är att finna nya vägar att behandla barnen. Genom att testa en viss läkemedelsprincip på celler i laboratoriet har forskarna identifierat ett läkemedel, som får de insulin-producerande beta-cellerna att fungera normalt igen.
– Läkemedlet har testats på 44 barn med fetma i Uppsala och i Salzburg, parallellt med forskning på cellerna i laboratoriet, berättar Peter Bergsten.
–  I september avslutas studien och sedan ska resultaten analyseras. En förutsättning har varit nära samarbete med inte minst barnläkare Anders Forslund och forskningssjuksköterska Marie Dahlbom vid Akademiska barnsjukhuset.
Forskarna studerar också vad som händer vid livets start, i fosterlivet. Redan där kan miljön vara mer eller mindre hälsosam för det växande fostret och med mer kunskap går det att göra tidiga insatser.

Toppmöte om barnfetma

Den ökande fetman är något som engagerar beslutsfattare såväl i Sverige som på europeisk nivå och även inom WHO, som i februari släppte en rapport med en strategi för att stoppa barnfetma.
”Stoppa barnfetma” var också temat för det internationella toppmötet Uppsala Health Summit som gick av stapeln den 11-12 oktober. Peter Bergsten är med i programrådet och kommer att delta med en workshop om så kallade ECHO-zoner, där olika aktörer samarbetar för att behandla och förebygga barnfetma.

Knyta kontakter lokalt

ECHO-zoner har påbörjats i Sri Lanka med lyckat resultat och ett liknande arbete pågår i Sydafrika, i samarbete med Peter Bergsten och hans forskargrupp.
– Tanken är att också knyta kontakter lokalt under Uppsala Health Summit. Om vi bygger ett nätverk med politiker, hälsoekonomer och forskare kan vi skapa en ECHO-zon här i Uppsala, säger Peter Bergsten.
Han ser toppmötet som ett tillfälle att samla hela bredden av aktörer som kan vara med och påverka barnens hälsosituation.
– Det är ett komplext område och många aktörer som behöver komma överens. Målet är att vi ska ge barnen en miljö som ger dem möjligheter att leva ett sunt liv.

---

Fakta

Ending Childhood Obesity (Stoppa barnfetma) – temat för Uppsala Health summit den 11-12 oktober. Mötet organiseras av Uppsala universitet, i samverkan med en rad olika aktörer.

Läs mer

Uppsala Health Summit

EU-projektet Beta-Judo

 

2016-10-13