Nyheter och press

Hjältinnan som älskar att gå till jobbet

Överläkare Ann Edner med hunden Livia.

Hallå där... Ann Edner, överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som studerar de fysiologiska reaktionerna som uppstår när svårt sjuka barn träffar hunden Livia.

Hur föddes idén att låta en hund delta i behandlingen?
– Jag arbetade tidigare vid en klinik för svårt sjuka barn och lät några av dem träffa min utbildade hund Livia. Det visade sig ha välgörande inverkan på deras tillstånd, och jag bestämde mig för att pröva effekten vetenskapligt. Nu har vi efter två års förberedelser påbörjat en studie i vilken vi ska mäta vad som sker hos 50 barn vid Akademiska barnsjukhuset när de leker med Livia.

Vilka iakttagelser har ni gjort hittills?
– Vi kontrollerar fysiologiska och hormonella effekter hos barnen, såsom hjärtfrekvensvariabilitet, svett och halter av välbefinnandehormoner. Än så länge har vi inte tillräckliga resultat för att dra några slutsatser, men de iakttagelser vi gjort är utan tvekan fascinerande.

Borde föräldrar till sjuka barn överväga hundköp?
– Nja, Livia är en exceptionell hund och vi har ännu inte evidensbaserade resultat. Å andra sidan, varför inte prova? Efter föräldrarna är leken det viktigaste ett barn har, och djur och barn hör ju ihop.

Vart hoppas ni att studien ska leda?
– Finns det en positiv effekt som vi kan bevisa är det fullt rimligt att vårdgivare i framtiden erbjuder barn och unga hundterapi parallellt med den redan etablerade lekterapin och andra inslag i behandlingen.

2016-09-29