Nyheter och press

Femåriga forskartjänster i kemi och astronomi

2009-08-14

Johan Elf, 34 år och Oleg Kochukhov, 33 år, är två yngre forskare vid Uppsala universitet som har fått Kungliga Vetenskapsakademiens femåriga forskartjänster inom kemi respektive astronomi. Tjänsterna ger dem möjlighet att ägna en större del av sin tid åt forskning.

- Det är förstås fantastiskt roligt och det känns mycket hedrande.  I konkreta termer ger det mig mer tid att forska och arbeta med de duktiga studenterna och forskarna i min grupp. Det ger även större möjligheter att planera långsiktigt för att genomföra mer komplicerade projekt, säger Johan Elf.
Han disputerade vid institutionen för cell- och molekylärbiologi i ämnet molekylär bioteknik, med en avhandling om metabola flöden och kontrollsystem i enskilda celler. Efter doktorsexamen bar det av till Harvard, där han utvecklade metoder för biokemiska experiment som kan utföras i enskilda levande celler.

Systembiologisk forskning

Väl tillbaka till Sverige etablerade han en forskningsgrupp för att experimentellt undersöka kinetik i enskilda celler med mikroskopi och nyutvecklade teoretiska modeller.
Under de närmaste fem åren kommer han och hans grupp att fortsätta studera hur kemiska reaktioner går till inne i levande celler med fokus på transkriptionella reglersystem i bakterier.
- Det som är unikt med vår forskning är att vi använder extremt känslig fluorescencemikroskopi för att följa enskilda proteinmoleyler i levende celler och kombinerar detta med matematisk modellering av cellens biofysik, berättar Johan Elf.

Studerar magnetfält

Oleg Kochukhov är forskare vid institutionen för astronomi och rymdfysik. Han studerar magnetfält och deras inverkan på stjärnors fysik och planetsystems uppkomst.
Magnetfältens uppträdande undersöks med polarisationsspektra och för detta ändamål utvecklar Kochukhov speciella instrument och observationsmetoder. Han arbetar främst med mycket kraftfulla teleskop och är starkt engagerad i utveckling och konstruktion av spektrografi för the European Extremely Large Telescope, som är avsett att bli världens största och mest sofistikerade teleskop för synligt ljus.

Hård konkurrens

Kungliga Vetenskapsakademiens femåriga forskartjänster tillsätts med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och går till åtta av de främsta yngre forskarna i Sverige inom naturvetenskap. I år är sista gången som dessa tjänster tillsätts sedan starten år 2000. Konkurrensen är mycket hård och i år valdes forskarna ut bland 341 sökande.