Nyheter och press

Tre röster om ämnesdidaktiska forskarskolan

2016-10-04

Den 5 september invigdes den nya forskarskolan i ämnesdidaktik vid Blåsenhus. Av 19 antagna doktorander vid forskarskolan är 7 från Teknat. Vilka är deras hjärtefrågor? Möt två doktorander och en av Teknats representanter i grupperna som planerade forskarskolan och som kommer att vara kursledare på en av forskarskolekurserna.

”Jag vill jämföra fysikers och kemisters uppfattning av termodynamik”


Robin Samuelsson, 27 år, doktorand i ämnesdidaktikämnet Lärande och undervisning i termodynamik, institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik.

Vari ligger ditt fokus inom den ämnesdidaktiska forskarskolan?

– Det ligger på lärande och undervisning i termodynamik. Jag är anställd här på avdelningen som forskar på fysikens didaktik men har kemi som bakgrund, och då finns ju gränsområdet termodynamik som gemensam nämnare för fysik och kemi. Så då kan det vara intressant att till exempel jämföra fysikers och kemisters uppfattning av termodynamik, och dessutom fysik- och kemilärares uppfattningar.

Vad händer härnäst?

– Nu ska jag göra en studie tillsammans med Jesper Haglund och Maja Elmgren inom grundkursen för kemi, Kemiska principer 1. Det handlar om hur studenternas språk och dialog kan förändras när en värmekamera tas med i laborationen eftersom de får en visuell bekräftelse av sina hypoteser. Dessutom skulle jag vilja utöka det från att bara ha kemilabb till att även titta på hur fysiker skulle beskriva samma fenomen. Hur fungerar laborationer med värmekameror i andra miljöer som museer, vetenskapsfestivaler och andra mer spontana undervisningsmoment?
 

”Hur mycket fokus ska vi ha på programmering i grundskolan?”
 

Tina Vrieler, 29 år, doktorand i ämnesdidaktikämnet Datavetenskap vid institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.

Har du bestämt vad du ska forska om?

– Just nu är jag väldigt inne på att undersöka just grundskolan då man ju gärna vill introducera programmering och datavetenskap där. Jag vill ta reda på vad lärarna har för uppfattning om datavetenskap i grundskolan. Men den egentliga och stora frågan för mitt projekt är vad i datavetenskapen vi ska lära ut och varför vi ska lära ut det i just grundskolan. Visst ska den vara en del av skolan, det tycker jag också. Men hur mycket fokus ska vi ha på programmering och hur ska lärarnas kompetens utvecklas?

Vad händer närmast? 
-Just nu läser vi två kurser med mycket fokus på forskning inom datavetenskapens didaktik och dess metodologi. Sen är jag ju också lärarstudent. Utöver det läser jag artiklar om vad jag vill forska om. Senare kommer jag att få möjlighet att följa med ut i skolorna och prata med lärarna för att se hur man jobbar med datavetenskap i grundskolan idag. 

 

”Bilden av fysik lockar vissa, stänger ute andra”
 

Staffan Andersson, universitetslektor i fysik och docent i fysikens didaktik, är Teknats koordinator för den ämnesdidaktiska forskarskolan. Han är även föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning i matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT) och medlem av tekniskt naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR).

Vad är syftet med den nya forskarskolan i ämnesdidaktik?

- Syftet är att utforska olika frågor kring undervisning och lärande med tydlig ämnesförankring. Ämnesdidaktiken är en mängd olika specialfält och för forskarskolans del är det viktigaste att du behöver ämneskunskaperna för att kunna forska om dessa frågor, inte för undervisningen. När vi kommer in i lärandefrågor om exempelvis atomer och molekyler som ämnesområde, ja då behöver du kunna tillräckligt mycket fysik eller kemi för att faktiskt kunna förstå det du ska undervisa.

Har du någon egen ämnesdidaktisk hjärtefråga?

-Jag tittar mycket på hur föreställningarna av fysik och teknik ser ut. Bilden av fysik lockar vissa, stänger ute andra. Bilden av en ingenjör påverkar vem som kan bli en ingenjör eller inte. Tittar vi exempelvis på de här undersökningarna vi gör på fakulteten så kan vi se att de studenter som får en ämnesutbildning som överensstämmer med deras föreställningar av ämnet, de är nöjdare. Vilka bilder vi ger studenterna och vilken verklighet som undervisningen erbjuder studenterna är min ämnesdidaktiska hjärtefråga.

 

Läs mer om ämnesdidaktiska forskarskolan: