Nyheter och press

78 miljoner i bidrag till forskning om evolutionsbiologi och genetiska koder

2016-10-05

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat totalt 752 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Två projekt vid Uppsala universitet får drygt 78 miljoner i bidrag.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen tillämpar ett strikt peer review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område. Årets ansökningar har utvärderats av över 300 granskare i olika discipliner.

– Projektanslagen är den största årliga satsningen som Stiftelsen gör om man ser till anslagsbeloppet. Anslagen går till excellent, fri forskning i Sverige. Vi vill ge forskarna möjlighet att långsiktigt prova nya djärva idéer säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Två av projekten har Uppsala universitet som huvudsökande:

Mattias Jakobsson, vid institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi, har fått  40 400 000 kronor under fem år i bidrag till projektet: ”1000 Ancient Genomes”.

Inom projektet ska uppsalaforskare, tillsammans med forskare från Stockholms universitet, undersöka den genetiska variationen hos 1000 förhistoriska individer i Europa och Asien som levde för mellan 1000 och 50 000 år sedan. Med hjälp av dessa data kommer forskarna att kunna beskriva den kompletta bilden av genetisk variation hos människor från olika epoker och geografiska områden. Läs mer om projektet.

Johan Elf, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi, har fått 37 850 000 kronor under fem år i bidrag till projektet ”Physical constraints for accessing genomic informations”.

I detta projekt ska uppsalaforskarna, i samarbete med forskare vid KTH och Stockholms universitet, studera vad de själva beskriver som ”den dolda koden” – den regulatoriska genetiska kod som anger när, var och hur ett protein ska produceras. Nya metoder ska utvecklas för att göra det möjligt att studera tusentals specifikt ändrade genetiska varianter parallellt och i detalj med avancerad mikroskopi.

Fler Uppsalaforskare kan ha fått del av andra anslag från KAW, som medsökande i projekt där huvudsökanden är vid ett annat lärosäte.

Läs mer om bidragen på KAW:s webbplats