Nyheter och press

Prestigefyllt biomedicinskt pris till uppsalaforskare

2009-08-25

Anders Tengholm, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi

Anders Tengholm, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi

Fin uppmärksamhet riktas mot Uppsala universitets forskning om insulinproducerande celler. Anders Tengholm, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, tilldelas Anders Jahres pris för yngre forskare.

Anders Jahres medicinska priser är bland de största biomedicinska priserna i de nordiska länderna. Det är Universitetet i Oslo som delar ut dem och nu har det alltså tillkännagivits att Anders Tengholm får priset i kategorin yngre forskare. Han delar prissumman på 400 000 norska kronor med professor Jukka Westermarck vid universitetet i Tampere.

Studerar signalering bakom insulinfrisättning
- Det är fantastiskt roligt och en stor ära att tilldelas det här prestigefyllda priset. Ett erkännande av det här slaget är väldigt betydelsefullt. Det känns mycket stimulerande att få bekräftat att ens arbete anses vara viktigt och hålla god kvalité. Pengarna innebär naturligtvis också ett välkommet bidrag och kommer att användas i forskningen, säger Anders Tengholm.

Forskningen om insulinproducerande celler har stor aktualitet. Nyligen fick Anders Tengholm exempelvis en forskaranställning på Uppsala universitet finansierad av Vetenskapsrådet. Hans forskargrupp studerar med hjälp av avancerade mikroskopitekniker signaleringen för frisättning av insulin i bukspottkörtelns betaceller, med målet att försöka förstå orsakerna till diabetes.

- Diabetes är ett växande problem och det pågår mycket forskning om sjukdomen, inte minst i de nordiska länderna. Jag är både glad och överraskad att just vår verksamhet nu får denna uppmärksamhet, säger Anders Tengholm.

Om Anders Jahres medicinska priser
Anders Jahre (1891-1982) var norsk redare och industriman, som 1961 promoverades som förste norrman till hedersdoktor vid Universitetet i Oslo. Han var också hedersdoktor vid Lunds universitet och hedersmedlem i den norska vetenskapsakademin och i det norska medicinska sällskapet. 1953 skapade han Anders Jahres Fond till vetenskapens främjande, som årligen delar ut medicinska priser till nordiska forskare. Anders Jahres medicinska priser är bland de största inom biomedicinsk forskning i de nordiska länderna och alla tjänstgörande professorer inom medicin i de nordiska länderna kan årligen nominera kandidater.