Nyheter och press

Kirurgpriset till forskare i endokrinkirurgi

2009-08-25

Kirurgiska instrument på en operationsavdelning

Kirurgiska instrument på en operationsavdelning

Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2009 går till Peter Stålberg, docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och endokrinkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. - Det här sätter fokus på att man lyckosamt kan kombinera att vara klinisk kirurg och modern kirurgisk forskare samtidigt, säger en glad Peter Stålberg.

Bättre diagnostik och terapi för patienter med endokrina tumörer – det är målet i den kliniska och translationella forskning som Peter Stålberg bedriver som endokrinkirurg. Han är docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och endokrinkirurg inom ramen för Centre of Excellence i endokrina tumörer vid Akademiska sjukhuset. Att forskningen är translationell innebär att den bygger på konkreta vårdfall och har som målsättning att snabbt uppnå resultat som kan leda till bättre diagnostik och terapi för patienter.

Målet är att nå individualiserad behandlingsstrategi
- Idag står vi ju lite och famlar och behandlar patienter i stort sett lika. Så vi tar patienternas tumörer till labbet och tittar på dem med hjälp av olika molekylärbiologiska tekniker. Vi försöker se hur sjukdomen utvecklat sig och hitta nya markörer för att bota patienter bättre både kirurgiskt och medicinskt. Vi vill kunna ställa bättre prognoser för vad man ska göra för varje patient, säger Peter Stålberg.

Hans forskningsmaterial är ett stort samlat patientmaterial bestående av bitar av endokrina tumörer som samlats in av endokrinkirurgerna i Uppsala ända sedan 70-talet. Biobanken har kommit att bli stor genom åren och Peter Stålbergs forskargrupp fokuserar bland annat på tarmtumörer från hormonproducerande celler i tarmen och binjuretumörer.

Uppsala är världskänt för sitt Centre of Excellence i endokrina tumörer som kommit att bli ett av världens främsta center för diagnos och behandling av endokrina tumörer. Förutom endokrinkirurgi samlas där läkare och forskare inom specialiseringar som onkologisk endokrinologi, medicinsk bilddiagnostik och patologi.

Framgångsfaktor att samla olika aktörer
- Att så många specialiseringar inom endokrinologi har samlats i ett centrum innebär en framgångsfaktor för samtliga inblandade aktörer. Utvecklingen inom endokrinkirurgin har exempelvis gått hand i hand med utvecklingen inom onkologisk endokrinologi. Ingen av klinikerna hade klarat detta utan varandra, säger Peter Stålberg.

Landets sex regioner har nominerat varsin kandidat till Svensk kirurgisk förenings stora forskningspris. Pristagaren ska vara en kliniskt verksam kirurg som är under 45 år gammal och Peter Stålberg ansågs alltså i år var den starkaste kandidaten. Priset, som delades ut under Kirurgveckan i Halmstad i mitten av augusti, är på 200 000 kronor i forskningsmedel.

- Att driva translationell forskning är att skapa ny kunskap och driva på utvecklingen. Priset sätter fokus på att det är viktigt. Dessutom sätter det fokus på Uppsala universitet och centret. Pengarna är ju också forskningsmedel som gör att jag har lättare att driva forskningen vidare, avslutar Peter Stålberg.

Läs mer på webbsidan för Center of Excellence inom endokrina tumörer