Nyheter och press

1 245 nya platser till Uppsala universitet

2009-08-27

Uppsala universitet kommer att få 1 245 nya utbildningsplatser år 2010 – mest av alla lärosäten i landet – när regeringen satsar två miljarder kronor för att under 2010 och 2011 öka antalet utbildningsplatser i landet.

-    Det är naturligtvis glädjande och helt i linje med den prognos som universitetet har gjort för de närmsta åren. Söktrycket till våra utbildningar har ökat och vi har också kapacitet att ta emot fler studenter, kommenterar prorektor Kerstin Sahlin.
Uppsala universitet får således 1245 nya platser till 2010. Ökningarna kommer främst att göras inom det humanistiskt samhällsvetenskapliga området och inom teknik och  naturvetenskap, bland annat kommer juristutbildningen och flera ingenjörsutbildningarna att utökas.
-    Vår uppfattning är trots allt att kvalitet är viktigare än kvantitet och det kommer också att vara utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete, tillägger prorektor.
Regeringen satsar sammanlagt två miljarder kronor för att utöka antalet högskoleplatser med 10 000 under 2010 och 2011.