Nyheter och press

Konferens i Etiopien - regionala nätverk stärker forskningen

2009-08-27

Hur kan regionala nätverk stärka grundforskningen i utvecklingsländer? Det ska diskuteras på en internationell konferens i Addis Ababa, Etiopien, den 1-4 september. Konferensen ordnas av International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet, i samarbete med Sida, Addis Ababa University och African Union Commission.

- Vi räknar med ett hundratal deltagare från hela världen – inte bara från olika länder i Afrika utan också från Sydostasien och Latinamerika, säger Leif Abrahamsson, programdirektör vid International Science Programme.
Med på konferensen är också Uppsala universitets prorektor Kerstin Sahlin och Kay Svensson – universitetets nya internationella samordnare.
Konferensen handlar om regionala nätverk som ett sätt att bygga upp basvetenskaperna fysik, kemi och matematik i utvecklingsländer. Deltagarna representerar olika vetenskapliga nätverk som arbetar med forskning i Afrika, Latinamerika och Asien. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur man för utvecklingen framåt inom olika forskningsfält.

Viktigt att samarbeta


Vid konferensen medverkar kommissionären vid African Union Commission, Jean-Pierre Ezin (Commissioner of Human Resources, Science and Technology). Han sitter också med i styrelsen för International Science Programme.
- Målet för konferensen är att visa på vikten av regionalt och interregionalt samarbete, säger Leif Abrahamsson.
- Hur man går tillväga varierar mellan olika nätverk, beroende på deras syften och mål. Vi vill visa att det finns olika sätt att samarbeta på och diskutera vilka möjligheter som finns i framtiden.
International Science Programme har funnits vid Uppsala universitet sedan 1961, som en enhet vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. De stöder olika forskningsprogram inom fysik, kemi och matematik i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.
Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida. Syftet är att bygga upp forskningskapacitet inom universitet och forskningsinstitut i utvecklingsländer, samt att främja regional samverkan.


Se www.isp.uu.se/nwc för mer information.