Global demokrati – en realistisk dröm

Folke Tersman vill göra nytta i klimatdebatten genom att pröva olika argument och se vilka konsekvenser de får.

Är vi för en demokrati på nationell nivå bör vi också stödja tanken på en global demokrati. Vår tids utmaningar kräver bättre institutioner på den globala nivån som kan hjälpa oss att samarbeta för fred och effektiva åtgärder i klimatfrågan. Det menar Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

Folke Tersmans bok Tillsammans – en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat kom ut 2009. Den väckte en del uppmärksamhet och inbjudningarna till olika seminarier fortsätter att strömma in.

– När jag skrev boken pratade man mycket om den globala uppvärmningen och olika teknologier som skulle användas för att hindra den. Jag saknade det samhällsvetenskapliga perspektivet. Hur vi lyckas med klimatfrågan beror mycket på hur vi tänker om utvecklingen på ett psykologiskt plan, säger Folke Tersman.

Pröva olika argument

Här kan filosofer göra nytta genom att pröva olika argument och se vilka konsekvenser de får. Är vi egoister som bara kan handla oegennyttigt med rätt belöning? Eller finns det även en osjälvisk gen som kommer till nytta nu, när grunden för vår existens står på spel?
– Filosofer söker precision och kan renodla tankekedjor för att se om vi kan tillämpa principer och värderingar som vi tidigare haft på nya situationer. Klimatfrågan är en sådan situation och den behöver nya lösningar. Tror man på de argument som leder fram till att vi vill ha demokrati på nationell nivå måste man också gå med på att de även gäller på en högre, överstatlig nivå.

Parisavtalet är bara en början

Kanske är tiden mogen. Efter FN:s klimatkonferens i Paris 2015 är frågan återigen på den politiska agendan. Klimathotsförnekare har ett begränsat inflytande i debatten.
– I alla fall så länge Donald Trump inte kommer till makten. Det viktiga nu är att förstå att Parisavtalet bara är början. Vi har det mesta framför oss och utvecklingen kommer att leda till stora förändringar i våra samhällen, säger Folke Tersman.
Hur ska då ett världsparlament se ut och styras? Folke Tersmans lösning utgår från ett utökat mandat för FN. Kanske med ett rådgivande parlament som är demokratiskt valt vid sidan av generalförsamlingen. Parlamentet kunde sedan successivt få mer att bestämma om miljö, fredsbevarande och olika rättsprinciper.
– När parlamenten uppstod i nationsstaterna hade de väldigt lite att säga till om. Men deras rekommendationer blev mer och mer en källa till legitimitet för de styrandes beslut. Till slut var deras makt oomtvistad.

Världsomspännande tävling

För att också medverka till en mer detaljerad plan för global demokrati sitter Folke Tersman med i styrelsen för Global Challenges Foundation. Där har miljardären och grundaren Laszlo Szombatfalvy donerat stora belopp och 15 november 2016 kommer stiftelsen att utlysa en världsomspännande tävling. Uppdraget är att komma fram med en lösning på hur en global demokratisk styrmodell kan förverkligas. Prissumman kommer att bli enorm, någonstans runt 1 miljon dollar. Förhoppningen är att tongivande personer som Kofi Annan ska sitta i juryn.
Folke Tersman ser fram emot att ta del av bidragen och hoppas på ett brett engagemang.
– Vi bjuder in institutioner från hela världen, men alla kan vara med, en busschaufför i Tibet, en barnmorska i Chile. Alla bidrag är välkomna.

Inte rädda för omställningar

I boken räknar författaren med att det blir svårt att övertyga människor om att ställa om till ett hållbart sätt att leva. Efter många samtal med människor på olika föreläsningar och seminarier har han ändrat sig.
– Vi är inte så rädda för uppoffringar som jag trodde. Många inser att en omställning är bättre för vår hälsa, frihet och känsla av mening. En sådan gemensam ansträngning för våra barn och för vår framtid leder även till positiva effekter för oss som individer.

Henrik Möller

2016-10-18