Nyheter och press

Alumnverksamheten vid Uppsala universitet står värd för nationell nätverksträff

2016-11-03

Alumnverksamheten vid Uppsala universitets står som värd för en nationell nätverksträff 9–10 november för personer som arbetar med alumnrelationer. Nätverksträffen arrangeras i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Vid nätverksträffen samlas 60 experter inom området från 20 universitet och högskolor i Sverige. Syftet med nätverksdagarna är att ge deltagarna utökade kunskaper, nyheter inom området och möjlighet att utbyta praktiska erfarenheter med kollegor från andra lärosäten.

Huvudtalare vid träffen är Mark R. Dollhopf, tidigare Executive Director för Yale University’s, alumnverksamhet. Mark R. Dollhopf kommer bland annat att tala om strategisk planering av alumnverksamhet och hur man effektivt inspirerar alumner att behålla kontakten och engagera sig i studenterna och i lärosätets fortsatta utveckling.

Under sitt besök vid Uppsala universitet kommer Mark R. Dollhopf att möta representanter från universitetets ledning och även hålla ett internt seminarium för studievägledare, informatörer och programsamordnare. Syftet med det interna seminariet är att ge inspiration till hur universitetet kan utveckla alumnverksamheten vidare och kunskap om vad alumnerna kan bidra med till utbildning och forskning.

Under nätverksdagarna kommer även Karin Lidberg, Göteborgs universitet, Julia Kjaergaard, Kungliga tekniska högskolan och Jessica Bergström Grahn, Umeå universitet att presentera nya arbetsformer inom alumnverksamheten vid respektive lärosäte.

All information om nätverksträffen finns här: http://www.uu.se/alumn/natverkstraff
Mark R: Dollhopf: http://www.uu.se/alumn/natverkstraff/mark-dollhopf/

Internt seminarium om alumnverksamhet vid Uppsala universitet: https://mp.uu.se/web/start/-/valkommen-till-ett-seminarium-om-alumnverksam