Nyheter och press

Bidrag till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

2016-11-06

AFA Försäkring har beviljat drygt 21 miljoner till fem nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Ett av projektbidragen går till ett projekt vid Uppsala universitet som handlar om fysioterapi som stöd för återgång i arbete vid långvarig smärta.

Behandling med opioider som morfin och kodein är vanligt vid långvarig smärta. Medlen är beroendeframkallande och medför risk för biverkningar i form av missbruk, överdosering och förtida död.

Pernilla Åsenlöf, institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, får 5 521 000 kronor från AFA Försäkring för att studera återgången i arbete för personer med långvarig smärta och opioidbehandling efter arbetsinriktad fysisk träning och beteendestöd i kombination med insatser på arbetsplatsen.

Studien beräknas pågå till 2019 och kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. En viktig del av verksamheten är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år.