Nyheter och press

Årets Barnrättspris till Anna Sarkadi

2016-11-14

Anna Sarkadi får årets Barnrättspris av Barnombudsmannen i Uppsala.

Årets Barnrättspris från Barnombudsmannen i Uppsala tilldelas professor Anna Sarkadi, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hon får priset som som representant för CHAP – Barnhälsa och föräldraskap.

Anna Sarkadi tilldelas priset för ”bredden i sin verksamhet som bland annat innehåller föräldrastödsprogrammet ”Triple P”, tidig screening av språk och motorik och ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället.”

Inom forskargruppen CHAP, vid insittutionen för kvinnors  och barns hälsa, studeras de faktorer i familjen, vården och samhället som påverkar barns hälsa och utveckling. Forskning handlar om hälsopromotion, prevention och tidiga insatser via BVC, förskola och socialtjänst samt specialiserat omhändertagande av utsatta barn. Forskargruppen i CHAP har tre inriktningar: barnskydd, barnhälsovård och föräldrastöd. Visionen är att med högkvalitativ och tvärvetenskaplig forskning skapa ökad kunskap om föräldrastöd och dess implementering med syfte att ge bättre hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar.

Mer om forskargruppen CHAP – Barnhälsa och föräldraskap