Nyheter och press

10 nya miljoner till antibiotikaforskning

2016-11-18

En forskargrupp som leds av Dan I. Andersson vid Uppsala universitet får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för två forskningsprojekt inom programmet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.  

Denna typ av gemensamma program inom EU skapades för att samla forskningsfinansiering och undvika fragmentering av nationella resurser. Medlemsländerna bidrar med finansiering för att skapa internationella partnerskap som syftar till att lösa vissa samhälleligt viktiga frågor som antibiotikaresistens. Liknande program finns också inom exempelvis klimatområdet, neurodegenerativa sjukdomar och vattenforskning.

De två finansierade projekten som pågår under perioden 2017-2019 har fått totalt 38 miljoner och leds från Tromsö universitet i Norge respektive Utrecht universitet i Nederländerna. De syftar till att studera mekanismer för selektion och transmission av resistenta bakterier i människor och i miljön och hur man kan bromsa resistensutvecklingen genom kombinationer av antibiotika. 

Läs om projekten här

Under 2016 har Uppsala universitet varit mycket framgångsrika med att få anslag till antibiotikaforskning från Vetenskapsrådet, Formas och andra finansiärer. Detta tillsammans med en redan stark forskningsmiljö inom området samt det nystartade UAC-Uppsala Antibiotic Center förstärker Uppsala universitets nationellt och internationellt framskjutna position inom antibiotikaforskning.

Kontakt: 
Professor Dan I. Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, tel: 018-4714175

Om JPIAMR 

Om antibiotikaforskning vid Uppsala universitet

Om ny forskning som visar att Upsalite hämmar bakterier utan penicillin