Nyheter och press

Professor Per Artursson utsedd till AAAS Fellow

2016-11-23

Professor Per Artursson vid institutionen för farmaci har utsetts till Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). Han har blivit vald till AAAS fellow av andra medlemmar i organisationen, ”för framstående insatser inom fältet farmaci”.

Per Arturssons är en av fem nya fellows inom området farmaci. Hans forskning fokuserar på mekanismerna för läkemedelstransport, läkemedelsprofilering och prediktion av ett läkemedels absorption, distribution, metabolism och exkretion.

Den fullständiga motiveringen lyder: För framstående insatser inom fältet farmaci, särskilt för etablerandet av experimentella modellsystem, och teoretiska modeller och beräkningsmodeller för prediktion av mekanismer för läkemedelsabsorption och disposition.

I år har 391 medlemmar i AAAS utsetts till fellows för sina vetenskapligt eller samhälleligt framstående insatser för att föra vetenskapen framåt, eller dess tillämpning. Nya fellows tilldelas ett officiellt certifikat och en rosettpin vid 2017 års AAAS Annual Meeting i Boston.

Mer om 2016 års AAAS fellows.