Geofysiker avslöjar jordens hemligheter

Alireza Malehmir och hans forskargrupp avläser innehållet i marken under våra fötter. Här är de på fältarbete i Finland.

Hur kan geofysiker göra världen till en bättre plats? Efter att ha förfinat metoder, algoritmer och mätutrustning i över hundra år är det dags att göra skillnad, på riktigt, tycker professor Alireza Malehmir.

Sedan tidigt 1900-tal har geofysik funnits som en egen disciplin. Men vad är då egentligen geofysik?

– Geofysiker är en person som studerar jordens inre med hjälp av fysikens lagar och matematiska tricks. Vi använder oss av vibrationer, magnetism, seismik, gravitation och elektromagnetiska vågor, som hjälper oss att avläsa innehållet i marken under våra fötter, säger Alireza Malehmir.

Under de senaste hundra åren har geofysiker framförallt studerat planetens inre, och försökt förstå de delar av planeten som är långt utom vårt räckhåll. Tack vare geofysiken så vet vi därför idag ungefär hur planeten ser ut ända ner i jordens mittpunkt på 6360 kilometers djup, trots att det fortfarande är praktiskt taget omöjligt att borra djupare än tre kilometer ner i jordskorpan.  

Håller sig nära ytan

Alireza Malehmirs forskargrupp har de senaste åren jobbat hårt med att undersöka marknära fenomen. Medan andra forskargrupper har fokuserat på att komma längre ner i jordens inre har de gått i motsatt riktning och snarare fokuserat på det ytligaste, som är allra viktigast för oss människor.

­– Utan geofysiken skulle vi bokstavligen talat bara skrapa på ytan i vår förståelse av planeten. Den här ”djupa” geofysiken är mycket viktig, men vi får inte glömma bort att det trots allt är vad som händer i det översta skiktet som är viktigast för oss människor. Det är i det ytnära som vi gräver våra tunnlar, bygger hus och vägar och hittar våra naturresurser. Det är helt enkelt i jordens ytskikt som vi geofysiker har möjlighet att göra störst skillnad, förklarar Alireza Malehmir.

– Jag ser det som vår uppgift att bli mer aktiva i samhället och samhällsbyggandet. I över hundra år har vi förfinat våra metoder och vår mätutrustning, och nu har vi verkligen möjlighet att vara till hjälp. För att nämna ett exempel så har vi har använt våra nya mätmetoder i planeringen av Förbifart Stockholm, där vi kunde peka ut den bästa och säkraste placeringen av vägtunnlar.

Risk för jordskred

Det är inte bara i samhällsbyggandet som geofysiken kan vara till hjälp. Alireza och hans kollegor undersöker också marken för att se om det finns risk för till exempel jordskred. I framförallt Västsverige förekommer regelbundna jordskred som orsakas av så kallad kvicklera, som utan förvarning kan komma i glidning och förstöra allt i sin väg.

Många kommer kanske ihåg skredet i december 2006 när ett stort kvickleraskred förstörde en stor del av väg E6 vid Småröd. Med allt tätare och tyngre bebyggelse ökar belastningen på marken, vilket gör att riskerna ökar. Här kan geofysiken bokstavligen talat rädda liv genom att visa var riskerna är som störst.  

– Nu är det dags för oss geofysiker att visa att vi kan göra världen till en bättre plats, utbrister professor Alireza Malehmir.

Börje Dahrén

2016-11-25