Årets Ulla och Stig Holmquist-pristagare utsedd

12 december 2016

Professor Kristina Luthman, verksam vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Kristina Luthman får priset för sina studier av peptid-liknande föreningar, peptidomimetika, som har läkemedelskemiska egenskaper. Luthman har utvecklat syntesmetoder för att kunna designa dessa molekyler vilket har krävt både kreativitet och en internationellt erkänd djup kunskap inom organisk kemi. Hennes insatser har inte bara lett till nya föreningar men också till nya frågeställningar inom läkemedelskemin. Några exempel är allergirelaterade problem, cancer, diabetes och neurodegeneration. Luthman har en gedigen ställning som läkemedelskemist och har ett stort tvärvetenskapligt samarbetsnätverk som bidrar till den höga samhällsrelevansen i hennes forskning.

Kristina Luthman disputerade vid Uppsala universitet 1986 och har sedan år 2000 byggt upp läkemedelskemin vid Göteborgs universitet. Luthman är också en erkänt skicklig lärare och utsågs 2011 till priset Pedalen som är Sahlgrenska akademins Studentkårs pedagogiska pris.

Om priset:
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare, som huvudsakligen varit verksam i Sverige och gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning i samråd med farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor och priset delas ut vid vinterpromotionen.

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.