Konsolideringsbidrag till yngre forskare

2016-12-13

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2016 års utlysning av konsolideringsbidrag – en ny form av bidrag till yngre forskare. Av 20 beviljade bidrag går två till Uppsala universitet.

Syftet med Vetenskapsrådets nya bidrag är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet.

Bidraget, som är på 2 miljoner kronor per år i sex år, delats ut inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap och utbildningsvetenskap.

20 av totalt 307 ansökningar beviljades i årets utlysning. Nio inom Naturvetenskap och teknikvetenskap, sju inom Medicin och hälsa och fyra inom Humaniora och samhällsvetenskap. Inga bidrag delades ut inom Utbildningsvetenskap.

Två forskare vid Uppsala universitet får konsolideringsbidrag:

  • Malin Lagerström till projektet Identifiering av celler och molekyler i det neuronala nätverk som reglerar smärta och klåda inom området Neurovetenskaper
  • Corey Reed till projektet ARIANNA inom området Subatomär fysik

Läs mer om Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag