250 år av svensk yttrandefrihet firades i London

2016-12-15

Den 2 december 1766 instiftades världens första tryck- och yttrandefrihetslagar i Sverige. 250-årsjubileet har uppmärksammats vid en lång rad olika evenemang, bland annat ett i London dit Uppsala universitets alumner var inbjudna att delta.

Den nya lagen var den första i sitt slag som gav medborgare rätt till myndigheternas information och gjorde det som nu är Sverige och Finland först i världen med en lagstiftad offentlighetsprincip.

Evenemanget i London bestod dels av två modererade diskussioner, med deltagare från ett brett urval av organisationer och myndigheter i Storbritannien och Sverige. Rubrikerna för samtalen var ”The Freedom of Information Act in the UK and Europe” och ”The Freedom of Information Law – the Swedish/Finnish history”.

Paneldiskussionen som följde modererades av Nicola Cain, BBC:s ansvariga för bland annat yttrandefrihetsfrågor.

Efteråt hölls en mottagning med dryck och lättare tilltugg för alla deltagare.