Samlingspunkt för dinosaurieforskare

Jan Ove Ebbestad, museiintendent vid Evolutionsmuseet i Uppsala.

Hallå där, Jan Ove Ebbestad, museiintendent vid Evolutionsmuseet i Uppsala, hur kommer det sig att Uppsala blivit en samlingspunkt för dinosaurieforskare?

– Vi har unika samlingar som drar till sig både våra forskare och gästforskare. De senaste åren har det byggts upp ett laboratorium här vid Uppsala universitet, av professor Per Ahlberg, som studerar fossila ryggradsdjur.

– Det kommer också reguljära besökare till museets samlingar, men i stor grad är det forskare och postdoktorer som är knutna till Per Ahlbergs laboratorium.

Vad är så speciellt med Uppsala universitets samling?

– Den är världsunik, eftersom det är den främsta samlingen av fossila ryggradsdjur från Kina som finns utanför Kina.  Samlingen är inte stor men den håller väldigt hög kvalitet – nästan allt är äkta material. En av dinosaurierna vi har är en Euhelopus, en av de allra första kinesiska arterna som beskrevs år 1929.

Hur många dinosaurier finns det här?

– Vi har fyra nästan kompletta exemplar och vi har benbitar och fragment från ett dussin till. På 1920-talet kom en stor samling dinosauriefossil från Kina och en annan samling kom från New Mexico i USA. På senare tid har vi fått hit fragment av dinosaurier som hittats i Skåne och sommaren 2016 fick vi hit fossil från Grönland.

– Innan det fanns en forskningsmiljö i Uppsala var det besökare utifrån som forskade på vertebratsamlingarna. De senaste åren har vi forskat här vid universitetet också.

Finns det mycket kvar att forska om?

– Javisst, det är fina fossil så det finns inga gränser för forskningen. Det finns så pass få dinosaurieskelett i världen att forskare behöver jämföra med skeletten i Uppsala, så det här kommer alltid att fungera som referensmaterial. Eftersom samlingen är den enda i sitt slag blir den aldrig inaktuell utan ligger till grund för ny forskning.

– Forskningen handlar om evolutionen och om släktskap mellan olika grupper av dinosaurier. Den senaste studien av Stephen Poropat och hans grupp öppnar ett helt nytt område. Väldigt ofta får man tänka om när det kommer nya rön och det kan hända att våra dinosaurier får byta plats i familjeträdet.

 

Läs mer:

Nyupptäckta dinosaurier ger kunskap om evolutionen

Evolutionsmuseet

 

2016-12-16