Nyheter och press

Hållbart samhälle i fokus för nytt samarbete mellan svenska och chilenska universitet

2016-12-14

Vid en ceremoni i Santiago, Chile i november skrev Uppsala universitet på ett avtal för ett projekt som ska stärka samarbeten inom forskning och utbildning mellan svenska och chilenska universitet. I projektet ingår, förutom Uppsala universitet, även Lunds universitet och Chiles två främsta universitet; Universidad de Chile samt Ponitifcia Universidad Católica de Chile.

Inom det treåriga samarbetsprojektet kommer man att anordna ett antal större forskningsseminarier där forskare från de fyra universiteten möts för att diskutera gemensamma samhällsutmaningar inom temat ”Ett hållbart samhälle”.

– Detta är ett bra initiativ med stor relevans för samarbetet mellan Sverige och Chile, menar Sveriges ambassadör i Chile, Jakob Kiefer, som också deltog i mötet.

Uppsaladelegationen på svenska ambassaden i Santiago, Chile.

I Uppsaladelegationen i Santiago ingick Leif Kirsebom, Marika Edoff, Gloria Gallardo, Helene Martinsson-Wallin, Irene Molina, Roger Herbert, och Viviana Stechina. Som representanter för Internationella kansliet vid Uppsala universitet deltog Gustaf Cars och Fredrik Berggren.

Under veckan i Santiago hade deltagarna möjligheten att träffa och diskutera med kollegor inom liknande områden från de deltagande universiteten i Chile. Tillsammans kunde de identifiera styrkor i respektive land samt gemensamma utmaningar att arbeta vidare med.

Utöver detta anordnades även ett mingel på svenska ambassaden samt möten med de chilenska finansieringsmyndigheterna CORFO och CONICYT.

Det första konkreta steget i samarbetet är ett forskningsseminarium som kommer att anordnas i Lund i augusti 2017.