Nyheter och press

Transparentare forskning med open access-verktyg

Personporträtt på Pär Nyström fotograferat utomhus.

Pär Nyström, forskare i psykologi, arbetar med ett open access-verktyg för analysflöden av forskningsdata.

Hallå där, Pär Nyström, forskare vid institutionen för psykologi och ansvarig för forskningsverktyget Time Studio Project. Vad är Time Studio Project?

– Time Studio Project är ett open access-verktyg för att skapa och enkelt sprida analysflöden av data i programmet Matlab.

Vad är nyttan med att kunna sprida analysflöden?

– För att kunna arbeta snabbt och effektivt inom en forskargrupp är det nödvändigt med ett verktyg för spridning av analysflöden. Men det är också viktigt för att forskningen ska kunna återupprepas av andra forskare.

Går det inte att återupprepa forskningsstudier idag?

– Problemet med forskningsstudier med mycket data är att du inte vet i vilken ordning och exakt på vilket sätt datan har bearbetats i en tidigare forskningsstudie. I praktiken är det alltså väldigt svårt att återupprepa en forskningsstudie även om du har allt material.

– Med Time Studio Project kan forskaren själv lätt skapa analysflödet och tillgängliggöra det för andra forskare som i sin tur kan återupprepa analysen och se exakt vilka bearbetningar som har gjorts och i vilken ordning. Forskningen kan då enkelt ifrågasättas och utvecklas vidare.

Vilka kan använda Time Studio Project?

– Verktyget kan fritt användas av alla som använder Matlab. Alla användare kan utveckla nya moduler och göra de tillgängliga för andra.

Varför skapade ni Time Studio Project?

– I samband med att vi startade långtidsstudier på Uppsala barn- och babylabb fanns det inga lämpliga analysverktyg. Vi valde då att tänka långsiktigt och skapade ett open access-verktyg som kan utvecklas av alla forskare med nya moduler anpassade för olika forskningsområden.

---

Fakta

På webbsidan Time Studio Project finns information om hur du kan börja använda verktyget.

2017-02-03