Nyheter och press

Ståthållare med doktorsexamen från Uppsala

Personporträtt på Staffan Larsson fotograferat inomhus.

Staffan Larsson anställdes i april 2016 som ståthållare av kungen. "Jag har ett vansinnigt roligt jobb på en av Sveriges främsta mötesplatser!”

Hallå där Staffan Larsson, du är ståthållare vid det kungliga hovet och har disputerat i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Vad gör en ståthållare?

– Ståthållaren är chef för ståthållarämbetet som ansvarar för konungens dispositionsrätt. Konungen disponerar i egenskap av statschef elva slott, tillhörande markområden och ett antal fastigheter. Min uppgift är att bevaka konungens intresse gällande dessa egendomars användning då det är staten som i grunden äger dem, men konungen som disponerar egendomarna. I mitt arbete ligger också den praktiska skötseln av park- och skogsområden, delar av säkerhetsarbetet, IT och en del basservice. I ståthållarämbetet ingår bland annat Fatburen, som sköter tvätt och linneförråd med bland annat hundraåriga dukar som ska skötas om efter varje användning. 

Sköter ni den publika verksamheten också?

– Ja, både de slott som är öppna och tillhörande parker. Vi är till exempel ansvariga för skötsel och förvaltning av kungliga djurgården som utgör ca 15 procent av Stockholm stads yta. 2016 hade vi 1,5 miljoner betalande besökare i de kungliga slotten, det är fler än Vasamuseet, så vi är ett av de främsta besöksmålen i Sverige. Intäkterna är viktiga för att kunna renovera och återinvestera i vårt kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten.

Trivs du på jobbet?

– Jag är glad varje dag när jag går till jobbet. Det är en väldigt spännande mötesplats, du får träffa hela det officiella Sverige och statsbesök från en rad länder. Det blir mycket officiella middagar och andra evenemang.

– När jag rekryterades sades det att det inte skulle vara så mycket kvällsaktiviteter men det stämde ju inte, skrattar Staffan Larsson.

Hur rekryterades du?

– Det är konungen som själv utser sina ämbetschefer. Jag hade varit statlig verksamhetschef på olika positioner under flera år och blev kontaktad av en rekryteringsfirma som var väldigt hemliga. De berättade inte att det var hovet som var uppdragsgivaren men att det skulle vara mycket fastigheter, mycket människor och mycket diplomati. Och att uppdragsgivaren varken var offentlig eller privat.

Träffar du kungen mycket i ditt arbete?

– Som ståthållare arbetar du nära konungen, jag drar ofta olika ärenden för hans majestät konungen.

Du har disputerat i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

– Jag har en bra bakgrund för jobbet, både vad gäller utbildning och bakgrunden som statlig tjänsteman. I ekonomisk geografi utgår du från en plats och använder metoder från olika ämnen för att förstå platsen. Det är precis som mitt arbete nu med en mängd komplexa frågor som möts i ett beslut.

– Statlig tjänsteman är en bra bakgrund för arbetet, statliga tjänstemän är väldigt lojala och måna om att göra ett bra jobb och lär sig att utöva arbetet på ett ödmjukt och hänsynsfullt sätt och fatta väl avvägda beslut vilket jag har nytta av i mitt arbete.

Vad driver dig i ditt arbete?

– Det jag drivs mest av är att vara till nytta, att det jag gör betyder något. Jag tycker det är kul när jag ser människor och verksamhet växa, till exempel när medarbetare får en bra utväxling för sin kompetens.

---

Fakta

Ståthållarämbetet är en del av de kungliga hovstaterna. Hovstaterna bistår kungen som statschef och kungafamiljen i deras officiella plikter. 

Fatbur eller fatabur är ett gammalt ord för ett hus eller rum där kläder och annan dyrbar egendom förvarades.

2017-02-22