Nyheter och press

Nytt campus för nya samarbeten

2007-04-24

Första spadtaget för Uppsala universitets nya campus.

Nu har första spadtaget tagits för skapandet av Uppsala universitets nya campus i kvarteret Blåsenhus – byggprojektet för Pedagogikum och Institutionen för psykologi. Det ska skapa en plattform för nya samarbeten. Inflyttning beräknas till juni 2009.

Den 20 april togs det första spadtaget för byggprojektet Pedagogikum och Institutionen för psykologi av rektor Anders Hallberg och Anders Norell, vd för Akademiska Hus.

– Vi skapar nu ett campus för läran om människan - psykologin - och för läran om människans lärande - pedagogiken, berättar Berit Hagekull, dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten och ordförande i styrgruppen för byggprojektet.
– Campusområdet ska ligga i mitten av den kunskapens väg som håller på att skapas i Uppsala med Ekonomikum i norr och Ångströmlaboratoriet i söder. Vår förhoppning är att verksamheten vid detta nya campus genom samarbete och utveckling på ett tydligt sätt ska ta del av men också bidra till forskning och utbildning inom hela universitetet, säger Berit Hagekull.

Ett av projektets huvudsyften är att skapa en gemensam plattform för hela den pedagogiska utvecklingen vid Uppsala universitet. Idag är alla de enheter vid universitet som på olika sätt arbetar med pedagogik utspridda över hela Uppsala. Byggprojektet ska skapa ett gemensamt campus för dessa enheter. Nya samarbeten kommer att möjliggöras genom den fysiska närhet som kommer att uppnås både mellan enheter inom Pedagogikum men också mellan Pedagogikum, Institutionen för psykologi och andra delar av universitetet.

Grundtanken med projektet är att samla institutionerna i ett större campusområde för att möta nya krav på effektivitet, samarbeten och kostnadskontroll. I kvarteret Blåsenhus kommer bl a framtida lärare, personalvetare och psykologer att utbildas. Studenterna på lärarprogrammet studerar på institutioner inom hela universitet och deras studiemiljö kommer att gynnas av den fysiska närheten mellan olika enheter inom Pedagogikum men också genom närhet till övriga delar av universitetet.
I det nya campusområdet kommer det också att finnas möjligheter till kompetensutveckling både för universitetets lärare och för många andra yrkesgrupper.

Dessa verksamheter planeras inom det nya campusområdet:
Institutionen för didaktik
Institutionen för utbildning, kultur och medier
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Regionalt kunskapscentrum
Avdelningen för rektorsutbildningen
Pedagogiska institutionen
Sekretariatet för kompetensutveckling
Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI)
Uppsala Learning Lab (ULL)
Institutionen för psykologi

Läs mer om Byggprojektet Pedagogikum och Institutionen för Psykologi