Nyheter och press

Ny studie ska återuppväcka miljarder år gamla enzymer

2017-03-23

The Human Frontier Science Program (HFSP) är ett internationellt program för att stödja frontforskning inom livsvetenskaperna. I programmet ingår organisationer från hela världen. 2017 års programbidrag på tre år delas ut till totalt 30 projekt. Ett av de två bidragen till Sverige går till Uppsala universitet. Målet med projektet är att ge större förståelse för evolutionen på molekylär nivå.

De utlysta programbidragen är uppdelade på två kategorier: Young Investigator Grants och Program Grants. 2017 beviljades 9 bidrag ut som Young Investigator Grants och 21  som Program Grants av totalt 1073 ansökningar.

De treåriga bidragen stödjer internationella team med forskare från minst två länder. Ett syfte med forskningsbidragen är att man ska vidga sina vyer tillsammans med de internationella kollegerna.

– Jag är en av två svenskar som fått Program Grant och det är ju fantastiskt, säger Lynn Kamerlin vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. Projektet är internationellt och jag kommer att arbeta tillsammans med José Manuel Sanchez Ruiz vid University of Granada, Eric Gaucher vid Georgia Tech och Burckhard Seelig vid University of Minnesota.

Lynn Kamerlins projekt handlar om enzymers biokemiska egenskaper.

– Enzymer är proteiner som beter sig som katalysatorer för att öka hastigheten på biokemiska reaktioner, berättar Lynn Kamerlin. Utan dessa proteiner skulle livet vara omöjligt, eftersom de reglerar alla livets funktioner. Man kan också använda enzymer utanför cellen som katalysatorer för en hel rad industriella processer – allt från att skapa nya läkemedel till att skapa biobränslen.

– I det här projektet ska vi återuppväcka urgamla enzymer – vissa av dem miljarder år gamla – för att studera deras biokemiska egenskaper. Därefter ska vi manipulera dem och lära dem hur de kan katalysera helt nya reaktioner. Studierna kommer att ge oss djupare förståelse för hur evolution sker på molekylär nivå, och hur man kan skapa helt nya enzymer för industriella syften.

Läs mer om forskningsbidragen på The Human Frontier Science Program (HFSP) webbplats