Nyheter och press

Kronisk lymfatisk leukemi i fokus för ny Wallenberg Clinical Scholar

2017-03-23

Uppsalaforskaren Richard Rosenquist Brandell – ny Wallenberg Clinical Scholar

Professor Richard Rosenquist Brandell, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, är en av årets två nya Wallenberg Clinical Scholars. Hans forskningsområde är utveckling av infrastruktur för storskalig kartläggning av celler och deras arvsmassa. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att studera kronisk lymfatisk leukemi för att kunna ställa bättre prognoser för drabbade och utveckla nya terapier.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa. Genom ett antal forskningsprogram får svensk forskning stöd inom en rad olika vetenskapsområden. Ett av programmen är Wallenberg Clinical Scholars, som ska stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus.

– Målet med programmet är att långsiktigt stärka den patientnära, svenska kliniska forskningen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Clinical Scholar 2017 – Richard Rosenquist Brandell:
Richard Rosenquist Brandell har drivit på utvecklingen av en hypermodern infrastruktur för storskalig kartläggning av celler och deras arvsmassa. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att använda denna teknologi för att systematiskt studera blodcancerceller från olika grupper av patienter och stadier av sjukdomen. Vad gör att vissa cancerceller mer eller mindre ligger i dvala, medan andra växer aggressivt? Vad gör att vissa cancerceller dör av cellgifter medan andra obehindrat sprider sig trots behandling?

Personer som får kronisk lymfatisk leukemi drabbas olika hårt. Vissa behöver inte behandlas, andra avlider inom loppet av några år. För att bättre förstå sjukdomens olika ansikten och hitta effektivare behandlingar ska Richard Rosenquist Brandell studera blodcancercellers egenskaper in i minsta molekylära detalj.

Ett viktigt mål med projektet är att kunna ställa bättre prognoser för drabbade. Vem behöver intensiv behandling och vilka läkemedel kommer att bita bäst på de sjuka cellerna? Ett annat mål är att kunna utveckla nya terapier mot denna ännu obotliga sjukdom.