Nyheter och press

Ett nytt, ännu märkligare, himlafenomen förbryllar forskare

2017-04-01

Den underliga ljusformationen betraktad från Uppsala konsert och kongress.

Ännu ett ovanligt himlafenomen observerades över Uppsalas centrala delar under natten mot första april. Det råder ännu osäkerhet kring de spektakulära ljusstrimmornas uppkomst och den mest övertygande teorin har, lite överraskande, presenterats vid institutionen för speldesign vid Campus Gotland.

Det var vid ett evenemang på Uppsala konsert och kongress, besökt av flera universitetsrepresentanter, som gårdagskvällens märkliga ljusfenomen på himlen observerades och fotograferades.

Forskare vid institutionen för fysik och astronomi som för ett par veckor sedan snabbt identifierade boliden som syntes från Uppsala har under morgonen stått svarslösa. Forskarna konstaterar att det inte verkar röra sig om något astronomiskt fenomen som sedan tidigare är känt av vetenskapen.

Universitetets meteorologer har inte heller de kunnat ge några tvärsäkra besked. En snabb avstämning mot Världsmeteorologiska organisationens internationella molnatlas (som nyligen utökats med 12 nya molntyper) ger inte heller några ledtrådar.

En observant betraktare ser att himmelsformationens energi är riktad mot universitetsbiblioteket Carolina Redeviva.

- Ingen här på Carolina verkar ha sett eller upplevt något konstigt under fredagskvällen. Vi hade mycket folk på plats på grund av det internationella seminariet om konservering av medeltida pergamentband, berättar Sofia Ljungman, kommunikatör på universitetsbiblioteket.

Ingen av deltagarna där säger sig dock ha lagt märke till något särskilt.

- Men under en sådan här workshop ligger det å andra sidan alltid mycket spänning i luften och vi jobbar väldigt koncentrerat. Under de praktiska momenten lyssnade vi dessutom på en inspelning med guldkorn från Dübensamlingen på hög volym. Vi hade säkert inte ens märkt om det hade slagit ner en komet i Engelska parken, konstaterar en deltagare.

Den mest rimliga förklaringen till himlafenomenet kommer från Thomas A. Andersson, tidigare datahacker men nu forskare i teoretisk filosofi med inriktning mot konvergerande medier vid institutionen för speldesign vid Campus Gotland. Han är övertygad om att fenomenet har anknytning till hans eget forskningsområde: filosofi och etik inom speldesign.

- Det är ganska uppenbart, när himlen pixlar upp sig så där, att man helt enkelt behöver starta om Matrixen. Det tycker jag inte att man behöver gå och ha någon postmodern ångest över utan vi deltagare bör bara köra på som vanligt. Det är säkert redan felanmält till mainframe-supporten.

Denna artikel publicerades 1 april 2017. APRIL APRIL ;-)