Nyheter och press

Björn Olsen hedersdoktor vid Linnéuniversitetet

2017-03-31

Björn Olsen promoverades till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet den 19 maj.

Björn Olsen, professor i infektionsmedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, blir ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

I sitt pressmeddelande skriver Linnéuniversitetet att Björn Olsen är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor:

”När fågelinfluensan var på var mans läppar byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar och skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier.

Björn Olsen hjälpte till att sätta lärosätet på kartan genom god forskning och ett mycket aktivt utåtriktat arbete; dessutom hjälpte han till att bygga goda relationer med landstinget. Hans förtjänster som mentor är också värda att nämnas, där han medverkat till att fostra flera framgångsrika forskarkarriärer.

Den verksamhet Björn Olsen byggde upp lever vidare och frodats och är i dag en del av ett av Linnéuniversitetets spetsforskningsområden, Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems.”

Läs mer i Linnéuniversitetets pressmeddelande.