Ny teknik ska ge glesbygden mer tillgänglig vård

2017-04-06

Projektet "Teknik för avancerad patientnära diagnostik i virtuella hälsorum" ska utvärdera befintlig teknik och ta fram ny teknik för att flytta provtagning och diagnos närmare patienten och därmed minska vårdtider och transporter. Forskningen har beviljats fem miljoner kronor i forskningsanslag av familjen Kamprads stiftelse.

Tänk om man kunde ta blodprov i ett rum i mataffären eller på macken och få provsvar och konsultera med läkaren direkt via videolänk. Detta är ett koncept som kallas virtuella hälsorum (VHR) och utvecklas vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. I rummen, som hittills införts i Slussfors i Västerbotten samt i Gällö och Stugun i Jämtland, finns olika typer av mätinstrument som patienterna kan använda. Bland annat kan man genom ett litet stick i fingret mäta sitt blodvärde och blodsocker eller kontrollera doseringen av blodförtunnande medicin. Via videolänk kan man träffa exempelvis sin läkare, sjukgymnast eller dietist.

Teknik för att korta vårdköerna

Syftet med teknikprojektet som leds av forskare vid Uppsala universitet är att undersöka hur en förenkling av provtagningen och införande av mer avancerade instrument i rummen skulle kunna göra fler analyser och ställa fler diagnoser på plats för att korta vårdtiderna och minska transporter av patienter och prover. För att åstadkomma detta ska projektet undersöka behoven av teknik och införa lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden. Sedan kommer man att undersöka hur patienter och hälso- och sjukvårdspersonal upplever användandet av tekniken som införs i rummen.

- Vi ska dessutom ta fram ny teknik för provtagning och provanalys där vi redan har identifierat behov, säger Klas Hjort, professor i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet.

Deltagarna i projektet kommer från Västerbottens läns landsting, Storumans kommun, Uppsala universitet, Umeå universitet och Nordic Health Innovation AB.