Så kan barnfetman stoppas

WHO arbetar för att bryta trenden med den ökande barnfetman i världen.

Under två dagar i mitten av oktober förra året samlades nära 200 utvalda beslutsfattare, opinionsbildare och experter för att diskutera den växande fetmaepidemin hos barn. Mötet resulterade bland annat i en rad förslag som skickades in som bidrag till WHO:s globala implementeringsplan.

Uppsala Health Summit ägde rum i samband med World Obesity Day den 11-12 oktober 2016. Syftet med konferensen var den här gången att bidra med idéer kring hur man kan förhindra att allt fler barn utvecklar fetma och övervikt. Mötet resulterade bland annat i flera förslag som bidrog till Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med en global implementeringsplan.

– Vi skickade in vårt bidrag till WHO samma kväll som mötet avslutades. Nu när utkastet till handlingsplanen har kommit kan vi se att flera av de förslag vi förde fram finns med i texten. Det är bra, även om det kanske inte bara är vår förtjänst. Vi saknar dock en del, till exempel vårt resonemang om migranters hälsa, så det finns fortfarande en hel del att jobba vidare med, säger Madeleine Neil, projektledare för Uppsala Health Summit.

WHO:s globala implementeringsplan handlar om hur man ska genomföra de rekommendationer som tidigare tagits fram för att bryta trenden med den ökande barnfetman i världen. Handlingsplanen väntas bli antagen vid WHO:s möte i Genève i maj.

Idéer och projektförslag

Förutom förslag till WHO:s arbete togs en rad idéer fram för hur man kan förebygga och behandla barnfetma. Omkring 15 projektförslag togs fram där deltagarna beskriver vad de vill satsa på.

Ett konkret exempel är ett av Meena Daivadanams projekt som fick en skjuts under mötet. Hon är universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet och jobbar bland annat med att utveckla en app för att förebygga och hantera samsjuklighet till följd av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som till exempel depression och oro.

– Vid Uppsala Health Summit fick jag möjligheten att diskutera det här projektet och jag träffade också flera nya kontakter som jag jobbar vidare med, berättar hon.  

Samlades i rapport

Resultaten från diskussionerna som fördes under konferensen finns samlade i en rapport som publicerades i slutet av januari.

– Rapporten rekommenderar starkt ett brett anslag av åtgärder som påverkar barnens hela livsmiljö. Det räcker inte med enskilda åtgärder för att bryta barnfetman. Samarbete mellan många olika aktörer kräver dock ett politiskt ledarskap, vilket också rapporten efterlyser, säger professor Rikard Landberg, ordförande för Uppsala Health Summits programråd 2016.

---

Fakta:

  • Uppsala Health Summit är ett samarbetsprojekt mellan åtta partnerorganisationer; SLU, Landstinget i Uppsala län, Uppsala kommun, Läkemedelsverket, SVA, World Class Uppsala, Livsmedelsverket samt Uppsala universitet som också är värd för projektet.

Läs mer:

Konferensrapporten från Uppsala Health Summit: Ending Childhood Obesity

2017-04-07